Laparoskopik Tecrübesi Sınırlı Öğrencilerin Laparoskopik Cerrahi Kutu Model İle Eğitimi


Cochrane derleme özeti

Arka plan

Cerrahi eğitim geleneksel olarak bir çıraklık eğitimidir, asistan cerrahi uygulamayı eğitimli bir cerrahın gözetimi altında öğrenir. Bu yöntem maliyetli, zaman alıcı ve etkinliği değişkendir. Laparoskopik cerrahi küçük deliklerden girilerek kullanılan enstrümanlar kullanımı gerektirir ve genel olarak açık cerrahiden daha zor olduğu kabul edilir.

Kutu modeller (fiziksel simülasyon) kullanarak eğitim standart laparoskopik cerrahi eğitim için bir takviye seçeneğidir. Önceden laparoskopik tecrübesi sınırlı öğrencilerde kutu model eğitiminin etkisi bilinmiyor. Tıbbi literatürde kapsamlı olarak randomize kontrollü araştırma taraması yaparak bu öğrencilerde kutu model eğitiminin teknik sonuçları iyileştirmede faydalı olup olmadığı sorusuna cevap aradık. Bu tür soruları cevaplamada randomize kontrollü araştırmalar en iyi çalışma tasarımıdır. İyi yürütüldüğünde müdahale etkileri ile ilgili en doğru cevapları sağlar. İki yazar literatürü 2013 Mayısına kadar taradılar ve belirlenen çalışmalardan bilgileri çıkardılar. İki yazarın çalışması bilgi sağlamada hataları azaltır.

Çalışma özellikleri

Laparoskopik tecrübesi sınırlı, standart çıraklık eğitimine ak olarak kutu model eğitimi alan (n=122) ve sadece standart eğitim alan (127) toplam 249 cerrahi öğrencisi üzerinde yürütülen 7 araştırma belirledik ve derlemeye aldık. Öğrencilerin gruplara atanması kura yöntemi ile yapıldı. Altı araştırma ABD’de biri Kanada’da yürütüldü. Takviye kutu modelle veya standart modelle eğitimi alan öğrencilerin performansı, ek eğitim alanlarda ilk operasyonda, standart eğitim alanlarda ilk insan girişiminde değerlendirildi. Farklı araştırmalarda performans farklı girişimlerde değerlendirildi, tümü de küçük orta arasıydı.

Önemli sonuçlar

168 katılımcılı üç araştırmada hastalarda ameliyat esnasında ya da hemen sonrasında görülen komplikasyonlar değerlendirildi. 168 öğrenci tarafından uygulanan aynı sayıda ameliyatta her iki grupta da ölüm olmadı ve laparoskopik kutu modeli eğitiminin majör komplikasyonlarda yol açıp açmadığını söyleyemiyoruz (kutu modeli eğitimi alan öğrenciler tarafından yapılan 82 ameliyatta hiç majör komplikasyon görülmemesine karşın standart eğitim alan öğrenciler tarafından yapılan 86 ameliyattan bir hastada majör komplikasyon).

Araştırmaların hiç birinde hasta yaşam kalitesi raporlanmadı.

Bir araştırmada kutu model eğitimi grubunda ameliyat süresinde 6 dakikanın biraz üzerinde küçük bir azalma bildirildi. Kalan araştırmalarda operasyon süresi raporlanmadı.

Bir araştırmada girişim günü taburcu edilen hasta oranı kutu model eğitim grubunda anlamlı derecede daha fazlaydı (kutu model grubunda 24/24; %100’e karşın standart eğitim grubunda 15/26; %57.7). Kalan araştırmalarda geceleyen hastaların oranı raporlanmadı.

Araştırmaların hiç birinde öğrenci tatmini raporlanmadı.

Cerrahi uzmanlarınca değerlendirilen operasyon performansı takviye kutu model eğitimi alan grupta standart gruptan anlamlı derecede daha iyiydi.

Araştırmaların hiç birinde kutu modeli eğitimi; hayvan modeli eğitimiyle ya da başka kutu modeli eğitimiyle kıyaslanmadı. Laparoskopik tecrübesi sınırlı öğrencilerde laparoskopik kutu model eğitimi standart cerrahi eğitime kıyasla teknik becerileri iyileştirir görünüyor.

Operasyon süresini ve öğrencinin kutu eğitiminden sonra yaptığı ilk fıtık tamir operasyonunda gece kalması gereken hasta oranını da azaltabilir. Ancak kutu modeli eğitiminin faydasının kalıcılık süresi (faydanın izleyen ameliyatlarda sürüp sürmediği) bilinmiyor.

Kanıt kalitesi

50 öğrencinin katıldığı sadece bir araştırmada kayırma hatası riski düşüktü. Genel olarak kanıt kalitesi çok düşüktü.

Gelecekteki araştırmalar

Tesadüfi ya da kötü çalışma tasarımına bağlı kayırma hatası riski az, iyi tasarlanmış araştırmalar gerekiyor. Bu araştırmalarda kutu model eğitiminin klinik sonuçlar üzerine uzun vadeli etkisi değerlendirilmelidir.

Kaynak

Gurusamy K, Nagendran M, Toon CD, Davidson BR. Laparoscopic surgical box model training for surgical trainees with limited prior laparoscopic experience. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 3. Art. No.: CD010478. DOI: 10.1002/14651858.CD010478.pub2

Orijinal özet için: Kutuda Laparoskopi

Tam metin için: Tıbbi Özet ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv