Tip 1 Diyabette Regüler İnsan İnsülinine Karşı Kısa Etkili İnsülin Analogları

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Tip 1 diyabetli erişkinlerde kısa etkili insülin analogları regüler insan insülininde daha faydalı mı?

Arka plan

Diyabetik hastada kan şekeri yükselir. İnsülin pankreastan salgılanan ve kan şekeri düzeyini kontrol eden bir organdır. Tip 1 diyabette pankreas insülin üretemediğinden kan şekerini normal tutabilmek için hastanın kendi kendine insülin enjekte etmesi gerekir. İnsülin lispro, aspart ve glulisin gibi kısa etkili insülin analogları, regüler insan insülininden daha hızlıdır. Yemeklerden hemen önce enjekte edilebilir ve besleme sonrasındaki kan şekerini düşürür.

Çalışma özellikleri

Toplam 2693 katılımcıda insülin lispro, aspart ve glulisin’i regüler insan insülinine karşı kıyaslayan 9 randomize kontrollü araştırma bulduk. Katılımcılar 24 – 52 hafta arası izlendi. Kanıtlar 15 Nisan 2015 tarihine kadar güncel.

Anahtar sonuçlar

Analizimizin sonucunda, uzun vadeli kan şekeri kontrolünde kısa etkili insülin analogları, regüler insan insülininden biraz daha iyi bulundu ve hipoglisemi atakları, özellikle şiddetli gece hipoglisemisi benzer görüldü.

Göz, böbrek ve ayak problemleri gibi geç diyabet komplikasyonları hakkında bilgi bulunmadı. Araştırmalar maliyet raporlamadı ve herhangi bir nedenle ölümleri güvenle belirleyebilmek için çok kısa süreliydi. Ayrıca insülin analoglarının sağlıkla ilişkili yaşam kalitesine belirgin etkisine dair net kanıt bulamadık.

Kanıt kalitesi

Derlenen araştırmaların kalitesi, körleme yapılmamasına bağlı kayırma hatası riski nedeniyle, özellikle hipoglisemi için düşük ya da çok düşüktü. Ayrıca birkaç çalışma metot ve sonuç raporlamada tutarsızlık gösterdi.

Kaynak

Fullerton B, Siebenhofer A, Jeitler K, Horvath K, Semlitsch T, Berghold A, Plank J, Pieber TR, Gerlach FM. Short-acting insulin analogues versus regular human insulin for adults with type 1 diabetes mellitus. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 6. Art. No.: CD012161. DOI: 10.1002/14651858.CD012161

Orijinal özet için: Diyabet Tedavisinde İnsülin Analogları

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv