5-11 Yaş Arası Çocuklarda Fazla Kilo ve Obesiteye Karşı Sadece Ebeveyne Yapılan Müdahaleler

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Sadece ebeveyne sağlanan diyet, fiziksel aktivite davranış müdahaleleri fazla kilolu ve obes çocukların kilo vermesinde ne kadar etkilidir?

Arka plan

Tüm dünyada gittikçe daha fazla çocuk fazla kilolu ve obes hale geliyor. Bu çocukların hem çocuklukta hem de gelecek yaşamlarında sağlık problemleri yaşama ihtimali daha yüksektir. Ebeveyn çocuklarının ne yediğinde önemli bir rol oynayabilir. Ebeveynin aile diyeti ve yaşam tarzını değiştirmede yardımcı olmanın bu sorunu çözüp çözemeyeceği hakkında daha fazla bilgi gerekiyor.

5-11 yaş arası 3057 çocuğun sadece ebeveynine sağlanan diyet, fiziksel aktivite ve davranış (alışkanlıkların değiştirilmesi ya da iyileştirilmesi) müdahalelerini çeşitli kontrol gruplarına karşı kıyaslayan 20 randomize kontrollü araştırma bulduk. Çalışmalarda kullanılan müdahalelerin tipi ve doğası anlamında benzerlik düşüktü. Sistematik derlememizde, sadece ebeveyne yapılan müdahalelerin, ebeveyn ve çocuk müdahaleleri, bekleme listesi kontrolleri (tedavisi çalışma sonuna kadar ertelenen), sadece minimal bilgilendirme ya da temaslı başka müdahaleler ve başka tipte sadece ebeveyn müdahalelerine karşı etkileri bildirildi. Derlenen araştırmalarda çocuklar 6 ay ile iki yıl arası izlendi.

Kanıtlar 2015 Martına kadar günceldir.

Ana sonuçlar

Araştırmalarda en sık bildirilen sonuç ölçütü vücut kitle indeksiydi (VKİ). Bu indeks vücut yağının bir ölçüsüdür ve kiloyu boyun metre cinsinden karesine bölerek sağlanır. Çalışmalarda VKİ ölçümünde cinsiyet ve çocuğun büyüdükçe boy ve kilosundaki değişim de hesaba alındı (VKİ Z skoru ve da persantili gibi).

Bekleme listesi kontrolüne kıyasla ebeveyn müdahalelerin VKİ’yi azaltmada yardımcı olduğuna dair kısıtlı kanıt bulundu. Derlenen çalışmalarda en uzun süreli izlem periyoduna bakıldığında anne ve çocuk müdahaleleriyle veya sınırlı bilgilendirmeyle kıyaslandığında, sadece ebeveyne yapılan müdahalelerin avantaj ya da dezavantajına dair sağlam bir kanıt bulamadık.

Derlememizde farklı tipte ebeveyn müdahalelerinin nasıl kıyaslandığı hakkında çok az bilgi bulundu. Herhangi bir nedenden ölüm, hastalık ya da sosyoekonomik etkiler (sadece ebeveyne müdahalelerin maliyetinin anne ve çocuk müdahalelerine kıyasla daha düşük olduğu gibi) hakkında bildirimde bulunan araştırma olmadı. İki araştırmada ciddi yan etki olmadığı bildirildi ve araştırmaların kalanı yan etki olup olmadığını bildirmedi. Ebeveyn-çocuk ilişkileri ve sağlıkla ilişkili yaşam kalitesi hakkında nadir bilgi verildi.

Kanıt kalitesi

Genel kanıt kalitesi düşüktü, ana neden her bir ölçümü yapan sadece birkaç araştırma olması ve araştırmaya katılan çocuk sayısının küçük olmasıydı. Buna ek olarak birçok çocuk çalışmayı tamamlamadan bıraktı.

Kaynak

Loveman E, Al-Khudairy L, Johnson RE, Robertson W, Colquitt JL, Mead EL, Ells LJ, Metzendorf M, Rees K. Parent-only interventions for childhood overweight or obesity in children aged 5 to 11 years. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 12. Art. No.: CD012008. DOI: 10.1002/14651858.CD012008

Orijinal özet için: Obes Çocukta Ebeveyne Müdahale

Tam metin için: Orijinal Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar