Gebelik Diyabetini Önlemek İçin Gebelikte Diyetle Miyo-inozitol Takviyesi

Cochrane derleme özeti

Sorunun tanımı

Bu derleme gebe kadınlarda gebelik diyabetini önlemede miyo-inozitolün etkin bir doğum öncesi diyet takviyesi olup olmadığını araştırmayı amaçlıyor. Gebelik diyabeti gelişen kadınlarda gebelik ve doğumda komplikasyon gelişme riski yüksek olduğu gibi sonraki yaşamda diyabet gelişim riski de yüksektir. Gebelik diyabeti olan annelerin bebekleri, olması gerekenden daha iridir ve bu durum doğumda bebeğin sakatlanması potansiyeli taşır. Bu bebekler çocukluk veya genç erişkinlikte diyabet hastalığı riski altındadır.

Önemi

Dünyada gebelik diyabeti tanısı konan kadın sayısı artış gösteriyor, bu nedenle kadınlarda gebelik diyabeti gelişimini önlemenin basit ve mali etkin yollarını bulmak önemlidir. Miyo-inozitol tahıllar, mısır, yeşil sebzeler ve ette doğal olarak bulunan ve vücudun insüline duyarlığında rol oynayan bir şekerdir.

Ne kanıt bulduk?

2 Kasım 2015 tarihine kadar yapılan çalışmaları aradık ve çalışmaların başlangıcında 11-24 haftadan kısa gebeliği olan toplam 567 kadın üzerinde yürütülmüş dört küçük randomize kontrollü araştırma bulduk. Kanıt kalitesi düşük ve çok düşük arası ve genel kayırma hatası riski belirsiz olarak değerlendirildi.

Miyo-inozitol ile birlikte gebelik diyabeti oranı azalmış bulundu (düşük kalitede kanıt), takviye almayan kadınlarda %28 olan insidens, alanlarda %8-18 arasına düştü. Gruplar arasında gebeliğin hipertansif hastalıkları (pre-eklampsi, eklampsi ve gebelikte anormal yüksek kan basıncı) bulunan kadın sayısı anlamında fark yoktu (çok düşük kaliteli kanıt). Araştırmalar ölen bebek sayısı (doğum öncesi veya hemen sonrası) veya gestasyonel yaşına göre iri bebek sayısı hakkında herhangi bir bilgi sağlamadı.

Annelerle ilgili ters etkiler hakkında bildiri yapan iki araştırma ters etki olmadığını bildirdi (diğer iki araştırmada buna değinilmedi).

Bu derlemede sezaryen girişimi riski (düşük kaliteli kanıt), iri bebek, bebeğin omzunun takılarak doğumu engellemesi veya kan şekeri düşük bebek gibi başka sonuçlar üzerine bir etki bulunmadı. Bu, araştırmaların bu sonuçlarda bir fark tespit edebilmek için çok küçük olmasına ve bu sonuçların tüm araştırmalarda bildirilmemesine bağlı olabilir. Dört çalışma da İtalya’da yürütüldü.

Bu derlemeye alınan çalışmalarda, büyük sayıda anne ve bebekten sağlanan sonuçlar bildirilmediği gibi anne ya da bebek için daha uzun vadeli sonuçlar ya da sağlık hizmetlerinin maliyeti hakkında veri sağlanmadı.

Bu ne anlama gelir?

Gebelik esnasında diyet takviyesi olarak miyo-inozitol gebelik diyabetini önlemede umut verici görünüyor ancak bu aşamada rutin kullanımını desteklemek için yeterli kanıt bulunmuyor. Gebelik diyabetini önlemede ve anneler ve bebekleri için sağlıkla ilgili başka sonuçları iyileştirmede etkinliğini değerlendirmek için daha başka büyük, iyi dizayn edilmiş randomize kontrollü araştırmalar gerekiyor.

İleride yapılacak çalışmaların ideal olarak, gebelik diyabeti için farklı risk faktörleri taşıyan, farklı etnik gruplardan kadınlarla yürütülmesi düşünülmelidir. Gelecekteki çalışmaların miyo-inozitolün farklı kullanım şekillerini (farklı dozlar, kullanım sıklığı ve alım zamanı) araştırması ve müdahalenin bir plasebo, diyet, egzersiz veya ilaçlı müdahale kullanılan kontrol grupları ile kıyaslaması fayda sağlayacaktır. Gelecekteki çalışmalarda bu derlemede listelenen sonuç ölçütlerinin ve ters etkiler dahil potansiyel zararların sonuç ölçütü olarak kullanılmasını öneririz.

Kaynak

Crawford TJ, Crowther CA, Alsweiler J, Brown J. Antenatal dietary supplementation with myo-inositol in women during pregnancy for preventing gestational diabetes. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 12. Art. No.: CD011507. DOI: 10.1002/14651858.CD011507.pub2

Orijinal özet için: GDM’ye Karşı İnozitol

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv