Kalça Kırığı Olan Hastalarda Sıvı Düzeylerinin Optimizasyonu


Femur boynunda kırık. Film:  Wellcome Images

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Yaşlılarda kalça kırıkları sıktır ancak çoğunda, kırıkların tedavi edilmesine rağmen başka problemler gelişmesi riski getiren tıbbi durumlar bulunur. Tedavide genellikle kırık kemiğin tespiti için bir girişim yapılır, bu girişim öncesi ya da sonrasında hastaya çok fazla ya da çok az sıvı verilmesi ek problem riskini artırır. Sağlık personeli bu durumda hastanın ne kadar sıvıya ihtiyacı olduğunu belirlemek için birçok yaklaşıma başvurur ancak bazı metotların diğerlerinden daha iyi olup olmadığı belirsizdir. Bu Cochrane derlemesi için herhangi tipte bir kalça kırığı için cerrahi uygulanan erişkin kadın ve erkekler için maksimum etki sağlayan sıvı düzeylerini bulmada kullanılan farklı metotların etkinliği hakkındaki araştırmaları aradık.

Çalışma özellikleri

Kanıtlar 2015 Eylülüne kadar günceldir. Her biri sıvı tedavisine rehberlik eden iki ya da üç metodu kıyaslayan, 403 hasta üzerine yürütülmüş 5 araştırma bulduk. Bu metotlar arasında “olağan bakım” (personel ne kadar sıvı vermek gerektiğini belirlemek için kalp hızı gibi temel ölçümlerdeki değişimleri kullanır), “standart ölçütler kullanılan protokoller” (burada personel sıvı verirken bir formal kural setine göre alınan ölçümleri kullanır) ve “ileri hemodinamik izleme” (burada personel ne kadar sıvı vereceğini tayin için artere yerleştirilen özel kan basıncı ölçüm cihazı gibi invazif donanım kullanır.

Ana sonuçlar

Bu araştırmalarda bir metodu diğerine tercihen kullanmanın ölüm dahil zararları azalttığı veya komplikasyon sayısını azalttığını düşündüren kanıt bulunamadı. Çalışma sonuçları kombine edildiğinde, herhangi bir metodun hastanede kalış süresini veya hastaların taburculuk için tıbbi yönden uygun hale geldiği zamanı kısalttığını gösteren kanıt bulamadık. Sonuçlar ayrıca taburculuk sonrası sonra normal yaşama dönebilen katılımcı sayısında da fark göstermedi.

Kanıt kalitesi

Konuya ilişkin az ve katılımcı sayısı düşük araştırma bulduk. 1985 yılında yayınlanan en eski çalışma ile 2014 yılında yayınlanan en yenisi arasındaki zaman farkı, kalça kırığı tedavisi için kullanılan standart bakımın çalışmalar arasında farklı olabileceğini düşündürüyor. Bir çalışmada yüksek kayırma hatası riski olduğu yargısına vardık ve GRADE yöntemi kullanarak kanıt kalitesini düşükle çok düşük arasında değerlendirdik. “Olağan bakım” ülkeler arasında farklı olabileceği için derlemenin sonuçları sadece çalışmaların yürütüldüğü ülkeler için geçerlidir.

Karar

Mevcut kanıtlar kalça kırığı için ameliyat olan hastalarda maksimum etki sağlayan sıvı seviyesini bulmada hangi metodun tercih edilebilir olduğunu göstermek için yetersizdir.

Kaynak

Lewis SR, Butler AR, Brammar A, Nicholson A, Smith AF. Perioperative fluid volume optimization following proximal femoral fracture. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 3. Art. No.: CD003004. DOI: 10.1002/14651858.CD003004.pub4

Orijinal özet için: Femoral Fx. İçin Sıvı

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Etiketler:

Son Paylaşımlar