Pankreas Ameliyatı Sonrasında Fistülleri Önlemede Cerrahi Doku Yapıştırıcıları


Foto: Wikimedia Commons

Cochrane derleme özeti

Güncelleme

Cerrrahi doku yapıştırıcıları pankreas ameliyatı sonrasında (postoperatif) oluşan pankreas fistüllerini azaltabilir mi?

Arka plan

Postoperatif pankreas fistülleri pankreasın iltihap ya da kanserleri için yapılan büyük ameliyatları izleyerek görülebilen bir komplikasyondur. Ameliyatta pankreas komşusu olan barsaktan ayrılır, pankreas başı çıkarıldıktan sonra pankreas enzimlerinin barsağa akabilmesi için yeniden bağlanır. Pankreas kuyruğu çıkarıldığında ameliyattan sonra kalan güdük, kendi kendine iyileşmeye bırakılır. Yeniden bağlantı ya da güdük düzgün iyileşmediğinde fistül oluşur ve pankreas sıvıları karın içi dokulara sızar. Bu durum ameliyat sonrasında toparlanmayı geciktirir ve tam iyileşmeyi sağlamak için yeniden tedavi gerekir. Pankreas ameliyatından sonra fibrinli doku yapıştırıcıların rolü tartışmalı.

Çalışma özellikleri

Konuya ilişkin araştırmalar için literatürü 2018 Nisanına kadar taradık. 3 ayrı kıyaslama yapan 11 araştırmayı derledik. İlk olarak 860 katılımcılı 7 araştırmada pankreas kuyruğu çıkarıldıktan sonra fibrin yapıştırıcı kullanılan ve kullanılmayan gruplar kıyaslandı. İkinci olarak, toplam 251 katılımcılı 3 araştırmada pankreas başının çıkarıldığı Whipple ameliyatından sonra fibrin yapıştırıcı kullanılan ve kullanılmayan gruplar kıyaslandı. Son olarak da toplam 351 katılımcıyla yapılan 2 araştırmada, Whipple ameliyatından sonra pankreas kanalını kapatmada fibrin yapıştırıcı kullanılan ve kullanılmayan gruplar kıyaslandı.

Anahtar sonuçlar

Ameliyatta güdüğü güçlendirmede fibrin yapıştırıcı

Pankreas kuyruğu çıkarıldıktan sonra güdüğü kuvvetlendirmede kullanılan fibrin yapıştırıcıların, postop pankreas fistülü veya ölümlerde fark getirmiyor ya da hiç fark yok.

Whipple ameliyatından sonra anastomoz güçlendirmede fibrin yapıştırıcı

Bu ameliyatta kullanılan fibrin yapıştırıcıların postop fistülleri önleyip önlemediğinden şüpheliyiz. Ölümler etkisi yok ya da çok az.

Whipple ameliyatı sonrasında pankreas kanalını kapatmada fibrin yapıştırıcı

Bu araştırmalarda postop pankreas fistülü raporlanmadı. Fibrin yapıştırıcının postop ölümlerde fark sağlamıyor ya da çok az fark sağlayabiliyor.

Fibrin yapıştırıcıların pankreas kuyruğunun çıkarılmasından sonraki postoperatif pankreatik fistüllere faydası yok ya da çok az fayda sağlıyor. Örnekler küçük ve sonuçlar kesin olmadığı için, sonuçlarımıza dayanarak fibrin yapıştırıcıların Whipple ameliyatından sonraki pankreas fistüllerine önemli bir faydası olup olmadığını söyleyemiyoruz.

Kanıt kalitesi

Derlenen araştırmaların çoğunda yürütüm ve raporlamada bazı eksikler vardı. Genel olarak kanıt kalitesi çok düşükle orta arasında değişiyor.

Kaynak

Gong J, He S, Cheng Y, Cheng N, Gong J, Zeng Z. Fibrin sealants for the prevention of postoperative pancreatic fistula following pancreatic surgery. Cochrane Database of Systematic Reviews 2018, Issue 6. Art. No.: CD009621. DOI: 10.1002/14651858.CD009621.pub3

Orijinal özet için: Pankreas Fistülünü Önlemede Fibrin Yapıştırıcı

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

2015 versiyonu Cheng Y ve ark.

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Cerrahi doku yapıştırıcısı pankreas cerrahisinden sonra postop pankreas fistülünü azaltabilir mi?

Arka plan

Postop pankreas fistülü, pankreasın kanser ya da iltihabı için uygulanan büyük cerrahiden sonra görülebilen bir komplikasyondur. Pankreasın komşu barsakla bağlantısı kesilir ve sonradan sindirim enzimlerini içeren sıvının sindirim sistemine geçebilmesi için yeniden bağlantı sağlanır. Bu yeni bağlantı düzgünce iyileşmezse bir fistül oluşur ve pankreas sıvısı karın dokuları içine sızar. Bu durumda cerrahi sonrası toparlanma gecikir ve sıklıkla tam iyileşme için ek tedaviler gerekir. Pankreas cerrahisi sonrasında postoperatif pankreas fistülünü azaltmada fibrin yapıştırıcıların (cerrahi doku yapıştırıcı) rolü tartışmalıdır.

Çalışma özelikleri

2015 Ağustosuna kadar, konuya ilişkin tüm iyi yürütülmüş araştırma çalışmalarını taradık ve dokuz randomize kontrollü araştırma derledik. Bu çalışmalarda total 1095 katılımcı fibrin yapıştırıcı grubuna (N=550) veya kontrol grubuna (N=545) randomize edildi.

Ana sonuçlar

Genel olarak postop pankreas fistülü (31.0%’e karşı 29.6%), ölümler (2.1% e karşı 3.1%), komplikayonlar (28.9%’a karşı 29.6%), yeniden girişim (10.7%’e karşı 8.7%) veya yatış süresinde (13.1 güne karşı 12.9 gün) fibrin yapıştırıcı grubuyla kontrol grubu arasında anlamlı fark kanıtı bulunmadı. Sadece üç çalışmada hasta bakımında değişim gerektiren anlamlı postop pankreatik fistül net olarak ayrıldı, iki grup arasında anlamlı fark kanıtı bulunmadı (13.4%’e karşı 9.4%). Çalışmaların hiçbirinde hastaların yaşam kalitesi ve hastane masrafları raporlanmadı.

Derlenen bu dokuz çalışmadaki gözlemlere dayanarak, fibrin yapıştırıcıların pankreas cerrahisi yapılan hastalarda postop pankreas fistülünü önlemediği görülüyor.

Kanıt kalitesi

Tüm araştırmalarda kayırma hatası riski yüksek (fayda veya zararların olduğundan fazla ya da az hesaplanması ihtimalini gösteren) bulundu. Genel olarak kanıt kalitesi çok düşükle düşük arasında değişkendi.

Kaynak

Cheng Y, Ye M, Xiong X, Peng S, Wu H, Cheng N, Gong J. Fibrin sealants for the prevention of postoperative pancreatic fistula following pancreatic surgery. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 2. Art. No.: CD009621. DOI: 10.1002/14651858.CD009621.pub2

Orijinal özet için: Doku Yapıştırıcılar

Tam Metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv