Erişkinde Tibial Plato Kırıklarının Tedavisi İçin Cerrahi Tespit Metodları

Cochrane derleme özeti

Tıbbi problem nedir?

Tibial plato kırıkları (tibianın üst uç kırıkları) diz ekleminin alt yüzeyini oluşturan tibia üst ucunu tutar. Bu kırıklarla birlikte cilt ve kaslarda büyük miktarda hasar görülür kemik battal ya da defektif kalabilir.

Ne tedaviler var?

Kompleks kırıklar sıklıkla açık redüksiyon ve internal fiksasyonla (ORIF) tamir edilir. Bu yöntemde kırık açığa çıkarılır ve direk görüş altında kemik parçaları metal plak ve vidalarla birleştirilir. Bir diğer yöntem eksternal fiksasyondur, kırık etrafında kemik içine sokulan tel ve çivilerle kırık parçaları yerlerinde iyileşene kadar tespite alınır. Eksternal fiksasyon bazı kırık parçalarını yerinde tutmak için küçük plak ve vidalar kullanımıyla birleştirilebilir ki bu da hibrid fiksasyon adını alır.

Muhtemel kemik defektlerini doldurmak için kemik boşluğu dolgu malzemeleri; ya hastadan alınan kemik greftleri ya da kemik yerine geçen başka maddeler kullanılabilir.

Mevcut kanıtlar neler?

2014 Eylülünde, farklı fiksasyon metotları ve kemik dolguları ile ilgili 6 küçük araştırma (429 erişkin hasta) bulduk. Araştırmaların tümü de küçük ve ciddi kayırma hatası riski taşıyordu. Mevcut kanıtların çoğu için kalitenin çok düşük olduğu yargısına vardık, bu, bu sonuçlar hakkında çok şüpheli olduğu anlamına geliyor.

Üç çalışmada farklı tespit metotları değerlendirildi. Bir çalışmada hibrid fiksasyonun, standart ORIF’e göre daha iyi yaşam kalitesi, daha iyi alt ekstremite işlevi, yeniden cerrahi gerektiren daha az komplikasyonla ve yaralanma öncesi aktivite seviyesine dönen insan sayısının daha fazla olması ile sonuçlanmasının daha muhtemel olduğu bulundu. Ancak ORIF ile daha iyi sonuç alma ihtimali dışlanamıyor.

Bir diğer çalışmada minimal invazif tek plak tekniği, iki plak kullanılan geleneksel açık teknikle kıyaslandı. Bu çalışmada iki grup arasında; diz işlevi, komplikasyonlar ve yeniden operasyonlarda çok az fark bulundu.

Üçüncü araştırmada artroskopik cerrahi (eklemi görüntülemek için bir mini kamera kullanılır) ve internal fiksasyon ORIF’e karşı kıyaslandı. Bunda artroskopi grubunda daha iyi işlevsel sonuç ve diz mobilitesi bildirildi. Yeniden operasyon olmadı.

Üç çalışmada kemik defektlerinin tedavisinde kemik yerine geçen farklı dolgular kemik greftleri ile kıyaslandı, ancak sadece birkaç sonuç beklentisi raporlandı. Bir çalışmada iki grup arasında bir yılda yürüyüşü, merdiven çıkması, skuat hareketi ve sıçraması iyi olan hasta sayısında, benzer sonuçlar bulundu. Her üç çalışmada da iki grup arasında spesifik komplikasyonların sayısı benzer bulundu. Bir çalışmada kemik grefti grubundaki tüm katılımcılar greft alınan bölgede uzun süren ağrı görüldü. İki çalışma iki grup arasında benzer eklem hareket açıklığı sonuçları bildirdi, buna karşın üçüncü çalışma birinci yılda kemik yerine geçen madde grubunda daha iyi sonuçlar bildirdi.

Kararlar

Halen erişkinlerin tibial plato kırıklarında fiksasyon ve kemik grefti tedavisi için en iyi cerrahi metodları ortaya çıkaracak yetersiz kanıt var. Klinik karar verme süreçlerini aydınlatmak için hala iyi yürütülmüş araştırmalar gerekiyor.

Kaynak

McNamara IR, Smith TO, Shepherd KL, Clark AB, Nielsen DM, Donell S, Hing CB. Surgical fixation methods for tibial plateau fractures. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 9. Art. No.: CD009679. DOI: 10.1002/14651858.CD009679.pub2.

Orijinal özet için: Tibial Plato Kırıkları

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar