Laparoskopik Kolesistektomi Olan Hastalarda Düzenli Ağrı Kesiciler

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Erişkin batılı popülasyonun yaklaşık %10-15’inde safra taşı bulunur. Bunların her yıl %1-4’ü belirti verir. Safra kesesinin çıkarılması, belirti veren taşların ana tedavisidir. Sadece ABD’de her yıl yarım milyondan fazla kolesistektomi yapılıyor. Artık tercih edilen metot laparoskopik kolesistektomidir.

Safra kesesini çıkarmada laparoskopik cerrahiyle açık cerrahiye kıyasla daha az ağrı olur, ancak ameliyat sonrası ağrı laparoskopik kolesistektomiden sonra taburculuğun gecikmesinin ana nedenlerinden biridir. Laparoskopik kolesistektomiden sonra ağrıyı azaltmada ağrı kesici verilmesi etkili bir yol olabilir. Farklı tipte ağrı kesiciler arasında iltihabı azaltan (NSAID), parasetamol ve ibuprofen gibi tezgah üstü satılan, diklofenak, opium benzerleri kodein ve morfin gibi tezgah üstü satılmayan; veya nöbet tedavisinde kullanılan ve ağrıları da azaltabilen gabapentin ve pregabalin gibi ilaçlar bulunur. İlk grup dışındakiler bazı ülkelerde düşük dozlarda reçete gerektirmeyen kodein dışında reçete gerektirir. Laparoskopik kolesistektomi olan hastalara düzenli ağrı kesici vermenin fayda ve zararları bilinmiyor. Tıbbi literatürü tarayarak ve faydalar için randomize kontrollü araştırmalardan ve tedaviyle ilişkili zararlar için randomize olmayan kıyaslamalı çalışmalardan bilgi alarak bu sorulara cevap aradık. Ağrı kesicilerin düzenli kullanımını düzenli olmayan (gerektiği kadar ve gerektiği zaman) kullanımıyla ve farklı tipte ağrı kesicileri kıyasladık.

Çalışma özellikleri

Laparoskopik kolesistektomi olan toplam 2505 hasta üzerinde yürütülen 25 randomize kontrollü araştırma belirledik. Araştırmalardaki katılımcıları çoğu anestezi riski düşük olup planlı laparoskopik kolesistektomiye giren hastalardı. Hastalara farklı ağrı kesiciler rastgele seçimle verilerek gruplardaki hastaların mümkün olduğunda benzer olması dağlandı. Derlenen çalışmalardaki tüm tedavilerde laparoskopiden sonra hasta yakınmadan önce ağrıyı azaltmak hedeflendi. Çoğu çalışmada hastanın gerektiğinde ek ağrı kesici almasına izin verildi.

Önemli sonuçlar

Ölümleri raporlayan üç çalışmada (183 katılımcı) da gruplar içinde ölüm olmadı. Gruplar arasında ciddi komplikasyonlardaki farklar tüm kıyaslamalarda belirsizdi. Çalışmalardan hiçbirinde yaşam kalitesi veya normal aktiviteye dönüş süresi raporlanmadı. Hastanede kalış ya da çalışmaya geri dönüş süresinde farklar, bunları raporlayan tüm kıyaslamalarda belirsizdi. Ağrı kesici alan hastalarda 4-8 saatlerde ve 9-24 saatlerde görsel analog skalayla ölçülen ağrı kontrole kıyasla daha azdı. Bu alçak gönüllü bir azalma olup ameliyat esnasında lokâl anestezik verme gibi başka ağrı azaltma metotları ile kıyaslanabilirdi. Özet olarak, elektif laparokopik kolesistektomi yapılan düşük anestezi riskli hastalarda farklı ağrı kesiciler ağrı skorlarını düşürüyor. Ancak bu ilaçları kullanma kararı, ağrıda sağlanan küçük azalmanın, bu ilaçların çoğuyla birlikte görülen ciddi ters olaylara dair kanıt belirsizliğine karşı tartılmalıdır.

Kanıt kalitesi

Genel kanıt kalitesi çok düşüktü.

Gelecekteki araştırmalar

Başka araştırmalar yapılması gereklidir. Bu araştırmalar sonuç ölçütü olarak, laparoskopik kolesistektomi olan hastalar ve tedaviye kaynak sağlayanlar için önemli olan; yaşam kalitesi, normal aktiviteye dönüş süresi ve çalışmaya dönüş süresini içermelidir.

Kaynak

Gurusamy K, Vaughan J, Toon CD, Davidson BR. Pharmacological interventions for prevention or treatment of postoperative pain in people undergoing laparoscopic cholecystectomy. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 3. Art. No.: CD008261. DOI: 10.1002/14651858.CD008261.pub2

Orijinal özet için: LAP Kese Sonrası Ağrı

Tam metin için: Tıbbi Özet ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv