Oral Antikoagülan Tedavide Kendi Kendine İzlem Ve İlaç İdaresi

Cochrane derleme özeti Güncelleme

Arka plan

Hasta başında alanında kullanılan test cihazları sayesinde uzun süre antikoagülasyon yapılan hastaların kan pıhtılaşma zamanını INR olarak kendileri ölçüp izlemeleri mümkün oldu. Kendi kendine test yapan hastalar evvelden belirlenen bir doz-INR çizelgesine uyarak ilaç dozlarını dahi ayarlayabilir (kendi kendine ilaç idaresi) ya da uygun doz ayarlamasını öğrenmek için bir kliniği arayabilirler (kendi kendine izlem). Yayınlanmış birkaç çalışma ve sistematik derleme bu izleme metotlarının bir hekimin standart izlemesine eşdeğer ya da daha iyi olabileceğini gösterdi.

Çalışma özellikleri

Bu derleme 2010 yılında yayınlanan versiyonun güncellemesidir. Yeni bir araştırma yaptık ve toplam orijinal derlemeye katmak için 4227 katılımcı üzerinde yürütülmüş 10 yeni araştırma çalışması bulduk, bulguların bazıları değişti.

Ana sonuçlar

Kendi kendine izlem ve ilaç idaresini standart izleme ile kıyaslayan, toplam olarak 8950 katılımcı üzerinde yürütülmüş 28 randomize kontrollü araştırma derlendi. Kanıt kalitesi genel olarak düşükle orta arasında bulundu. 28 araştırmanın kombine edilen sonuçları, kendi kendine izlem ve ilaç idaresiyle trombo-embolik olaylarda yarıya düşme gösterdi ve majör kanamaların sayısında azalma görülmedi.

Kendi kendine ilaç idaresinde trombo-embolik olaylar ve mortalitede benzer azalmalar sağlandı, majör kanamalarda etki görülmedi.

Kendi kendine izlem görülen majör kanamaların sayısını yarıya düşürdü ancak trombotik olayların oranını ya da tüm nedenlerden ölümleri anlamlı derecede azaltmadı.

Karar

Kendi kendine izlem veya ilaç idaresi oral antikoagülan tedavinin kalitesini iyileştirerek majör kanamaların sayısında bir azalma olmadan tromboembolik olayları azaltabilir ve mortaliteyi düşürebilir. Kendi kendine izleme ve idare tüm hastalar için uygun değildir, uygun hastaların belirlenmesi ve eğitimi gerekir.

Kaynak

Heneghan CJ, Garcia-Alamino J, Spencer EA, Ward AM, Perera R, Bankhead C, Alonso-Coello P, Fitzmaurice D, Mahtani KR, Onakpoya IJ. Self-monitoring and self-management of oral anticoagulation. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 7. Art. No.: CD003839. DOI: 10.1002/14651858.CD003839.pub3

Orijinal özet için: Evde Antikoagülan Takibi

Tam metin için: Tıbbi Özet ve Tam Metin

2010 Versiyonu
Cochrane derleme özeti

INR (International Normalised Ratio) nedir?

Farklı protrombin zamanı (PT) testlerinin sonuçları arasında geniş ölçüde değişkenlik görülmesi nedeni ile bir standardizasyon sağlamak isteyen WHO, INR uygulamasını önerdi ve halen tüm dünyada oral antikoagülan tedavisini izlemek için kullanılıyor.

Farklı testlerin ve üretim serilerinin farklı sonuçlar vermesi, kullanılan tromboplastin reaktiflerinin farklı olmasından kaynaklanıyor. Aynı seride üretilen testler arasında da rafta bekleme süresine bağlı olarak değişkenlik görülebiliyor. INR, bir uluslararası referans değere dayanarak farklı testlerle alınan ölçüm sonuçlarını karşılaştırılabilir hale getiriyor.

Warfarin kullanan hasta nelere dikkat eder?

  • İlaç, sıcak ve nemi sevmez. buzdolabı kapağında ve ağzı sıkıca kapalı saklanır.

  • Son kullanma tarihine dikkat edilir.

  • Günde tek doz kullanılır.

  • Doz saati kaçırılırsa, hatırlandığı saatte alınır.

  • Günlük doz alınmamışsa, ertesi gün çift doz alınmaz, normal doz alınır ve kullanım şeması değiştirilmez.

  • Birlikte NSAID kullanılmaz, kullanım anitikoagülan etkiyi artırır.

  • Bol K vitamini içeren lahana, ıspanak, pazı, maydanoz, semizotu, kıvırcık, marul, leblebi, karaciğer, yeşil çay, brokoli, Brüksel lahanası, şalgam, balık yağı gibi gıdalar warfarin etkisini azaltır.

Genel olarak hedef INR değerleri

DVT/pulmoner emboli ve SVO hastalarında 2-3 arasında,

AF veya kalp kapak hastalıklarında 2.5 – 3.5 arasında değerler hedeflenir.

INR ile evde oral antikoagülan tedavi izlemi ve doz ayarlama

Hasta başı test cihazları, uzun süreli oral antikoagülan kullanan hastaların pıhtılaşma zamanını INR vasıtası ile evde izlemelerine imkan sağladı. Kendi kendine test uygulayan hastaların, ilaç dozlarını önceden belirlenen doz-INR şemasına göre kendilerinin ayarlamaları mümkün oluyor ya da hekimlerine telefon edip uygun doz tavsiyesi alabiliyorlar. Bu kendi kendine izleme yöntemlerinin, hekim tarafından yapılan standart izlemelere eşdeğer kalitede ya da daha üstün olduğunu telkin eden araştırma çalışmaları yayınlanmış bulunuyor.

Garcia-Alamino ve arkadaşları, literatürde, kendi kendine izleme ve ayarlama ile standart izlemeyi karşılaştıran 18 randomize araştırmayı derlediler. Bu araştırmaların toplam 4723 hastaya ait sonuçları kombine edildiğinde, kendi kendine izleme ve doz ayarı ile tüm nedenlerden ölümler ve trombo-embolik olayların yarı yarıya azaldığı, majör kanamaların oranında azalma olmadığı görüldü. Düşük kaliteli araştırmaların sonuçları hesaptan çıkarıldığında da, mortalite azalması yine anlamını koruyarak varlığını sürdürdü.

Sadece izleme ve dozun kendi kendine ayarlanması ile de trombo-embolik olaylar ve mortalitede benzer düşme görüldü, majör kanamalar üzerinde etki görülmedi.

Sadece izleme yapan ve doz ayarlamasını doktordan alan hastalarda majör kanamalar yarıya düştü, ancak bu çalışmalar trombotik olaylar ya da tüm nedenlerden ölümlerde anlamlı bir azalma göstermedi.

12 çalışma, ortalama INR ölçüm değerlerinde tedavi ranjı içinde iyileşme bildirdi. Kıyaslamaların hiçbirinde heterojenite görülmediği de ifade edildi.

Yazarlar, evde izlemin veya doz ayarlamasının oral antikoagülan tedavisinin kalitesini artırabileceği, trombo-embolik olayların azalmasını, majör kanamaları azaltmadan sağlayabileceği kararını bildirdiler. Ancak bu yöntemin her hasta için uygun olmadığı bildiriye eklendi, uygun hastaların tanımlanması, doğru hastanın seçimi ve eğitiminin gerektiği hatırlatıldı.

Kaynaklar

1. Garcia-Alamino J M, Ward A M, Alonso-Coello P, Perera R, Bankhead C, Fitzmaurice D, Heneghan C J. Self-monitoring and self-management of oral anticoagulation. Cochrane Database of Systematic Reviews 2010, Issue 4. Art. No.: CD003839. DOI: 10.1002/14651858.CD003839.pub2

Orijinal tıbbi özet ve tüm metin için: Evde INR Testi

2. Türk Hematoloji Derneği Website

Etiketler:

Son Paylaşımlar