Çocuklarda Streptokok Boğaz Enfeksiyonu Tanısında Kullanılan Hızlı Testlerin Performansı

Cochrane derleme özeti

Arka plan ve amaç

Boğaz yangıları çocuklarda sık görülür. Nedeni virüs ya da bakteriler olabilir. Çocuklarda boğaz yangısı esnasında en sık belirlenen bakteriler A grubu streptokoklardır. Boğaz yangılı çocuklarda antibiyotik tedavisi sadece streptokok enfeksiyonlarında fayda sağlar.

Boğaz yangısı tanısı için basit hızlı testler 1980’lerden beri bulunuyor. Hekim, klinikte boğazdan sürüntü alarak hızlı test yapabilir. Bu testin sonucunda dayanarak antibiyotik gerekip gerekmediğine karar verebilir.

Ana yakınma olarak boğaz yanmasıyla ayaktan klinklere başvuran çocuklarda, streptokoksik boğaz enfeksiyonunu doğru olarak belirlemede, hızlı testlerin performansı hakkındaki kanıtları derledik.

Çalışma özellikleri

1980 Ocağından 2015 Temmuzuna kadar, herhangi bir dilde yayınlanan çalışmaları aradık. Toplam 101 121 çocukta, 116 test değerlendirmesi yapan 98 araştırma bulduk. Farklı test değerlendirmelerine 42 ile 11 644 arasında çocuk alındı ve streptokok tanısı konan çocuk oranı %9.5 ile %66.6 arasında bulundu.

Kanıt kalitesi

Çalışma tasarımlarının önemli özellikleri sıklıkla raporlanmadı. Derlenen araştırmaların genel kanıt kalitesi düşüktü. Çoğu çalışmada katılımcıların seçilme yolu hakkında kaygılıyız.

Anahtar sonuçlar

Ortalama olarak, hızlı testlerin sensitivitesi (hasta olanı doğru tanıyabilme) %86 ve spesifitesi (hasta olmayanı doğru tanıyabilme) %95 olarak bulundu. Hızlı test performanslarında çalışmalar arasında, metodolojik kalite dâhil çalışma özellikleriyle açıklanamayan önemli değişkenlik vardı.

Değerlendirilen iki tip hızlı testin sensitivitesi kıyaslanabilir göründü (enzim ve optik immün testlerle, sırasıyla %85.4 ve %86.2). Bu sonuçlara dayandığımızda, streptokoksik boğaz enfeksiyonu olan 100 çocuktan 86’sında doğru tanı konurken, 14’ü atlanıp antibiyotik tedavisi almayacak. Boğaz yangısı streptokoklara bağlı olmayan 100 çocuktan %95’ine hızlı testle doğru tanı konurken, 5 çocuğa hatalı streptokok tanısı konarak gereksiz yere antibiyotik alacak.

Kaynak

Cohen JF, Bertille N, Cohen R, Chalumeau M. Rapid antigen detection test for group A streptococcus in children with pharyngitis. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 7. Art. No.: CD010502. DOI: 10.1002/14651858.CD010502.pub2

Orijinal özet için: Streptokok Boğaz Enfeksiyonu Hızlı Test

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv