Erken Meme Kanserinde Meme Korumada Radyoterapi Fraksiyon Büyüklüğü


Foto: Rhoda Baer /  National Cancer Institute / Wikimedia Commons

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Meme koruyucu tedavi uygulanan erken meme kanserli kadınlara daha az radyasyon tedavisi uygulamanın (her vizitte daha yüksek doz kullanımı ile) konvansiyonel 25-30 seans radyasyon tedavisi kadar etkili olup olmadığını araştırdık.

Arka plan

Meme kanseri kadınlarda en sık tanı konan kanserdir. 85 yaş üstünde, ABD ve Avustralya’da her 8 kadından, Birleşik Krallıkta her 9 kadından biri bu tanıyı alır. Meme koruyucu tedavinin (tümörü çıkarma ve memeye dokunmama) memeyle sınırlı (veya yerel lenf bezleriyle ya da her ikisiyle sınırlı) kanseri olan kadınlarda, 5-6 hafta radyoterapi (RT) verilmesi şartıyla sürvi anlamında mastektomi (memeyi çıkarma) kadar etkili olduğu ispatlanmıştır. Bu RT, radyasyon onkolojisine 25 – 30 vizit gerektirir. Meme koruyucu cerrahiden sonra RT yapılmadığında kanserin ciddi geri dönüş riski (lokal nüks) vardır. Dahası radyasyonla engellenen her nükse karşılık 15 yıl içinde bir ölüm önlenir. Bir çok kadının meme koruyucu tedavi tercihi sonucunda radyoterapi servislerine talep arttı. Eğer tümör kontrolü, sürvi ve kozmetik sonuçlarda aynı etkiyi sağlarsa daha az günlük radyasyon tedavisi (fraksiyon) vermek bu kadınların lehine olabilir. Tedavi sayısını azaltmak için, her seansta verilen radyasyon dozu yükseltilir. Bu radyoterapi talebini de düşürebilir ve kadınlar için daha müsait olabilir.

Çalışma özellikleri

Derlemeye toplam 8228 kadın üzerinde yürütülen 9 araştırma alındı. Çalışmalardaki kadınların çoğunluğunda (%91) tümör büyüklüğü 3 cm altındaydı, hepsinde de tümör patolojik olarak tümüyle çıkarıldı ve %68’inin lenf bezlerine kanser belirtisi bulunmuyordu. Bilinen meme büyüklükleri %83 oranda küçük ve ortaydı.

Önemli sonuçlar

Kanıtlar 2015 Mayısına kadar günceldir. Daha az tedavi alan kadınlarda lokal nüks farklı olmadı (1000 hastada 4 daha az lokal nüks; gerçek değer 1000 hasta için 16 daha az ve 10 daha fazla arasında herhangi bir yerde olabilir).

Daha az tedavi alan kadınlarda göğüs görünümü farklı değildi (1000 hastada 31 daha az iyi/kötü görünüm; gerçek değer 1000 hasta için 59 daha az ve 3 daha fazla arasında herhangi bir yerde olabilir).

Sürvi daha az tedavi ile değişmedi (1000 hastada 13 daha az ölüm; gerçek değer 1000 hasta için 31 daha az ve 5 daha fazla ölüm arasında herhangi bir yerde olabilir).

Ciltte geç toksisitede anlamlı fark bulunmadı (1000 hastada 4 daha fazla toksisite; gerçek değer 1000 hasta için 14 daha az ve 36 daha fazla toksisite arasında herhangi bir yerde olabilir).

Akut cilt toksisitesi daha az tedavi ile azaldı (1000 hastada 326 daha az olay; gerçek değer 1000 hasta için 264 daha az ve 374 daha fazla arasında herhangi bir yerde olabilir).

Bu derleme bu kriterlere uyan kadınlarda tümör çıkarıldıktan sonra daha az radyasyon tedavisi kullanmanın aynı kanser kontrolünü, tedavi zamanında daha az cilt reaksiyonu ve muhtemelen uzun vadede aynı oranda yan etki ile sağladığını gösterdi.

Kanıt kalitesi

Aşağıdaki sonuçlar için yüksek kalitede kanıt bulduk:

- Yerel nüks olmadan sürvi

- Göğüs görünümü,

- Toksisite

- Genel sürvi ve

- Göğüs kanserine spesifik sürvi.

Nüks görülmeden sürvi için orta kalitede kanıt bulduk, mastektomi (lokal nüks veya tedaviyle ilişkili kabul edilemez toksisite nedeniyle) oranı veya maliyetler için bilgi bulamadık.

Kaynak

Hickey BE, James ML, Lehman M, Hider PN, Jeffery M, Francis DP, See AM. Fraction size in radiation therapy for breast conservation in early breast cancer. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 7. Art. No.: CD003860. DOI: 10.1002/14651858.CD003860.pub4

Orijinal özet için: Meme İçin Radyasyon

Tam metin için: Tıbbi Özet ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv