İlaca Dirençli Parsiyel Epilepside Lamotrijinle Ek Tedavi

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Epilepsi beyinden çıkan beklenmeyen elektriksel deşarjlar olan ve nöbetlere neden olan bir hastalıktır. Epilepsili hastaların yaklaşık 1/3’ü mevcut (eski) antiepileptik ilaçlarla (AEİ) tedaviye rağmen nöbet geçirmeye devam eder. Buna ek olarak eski ilaçların çok sayıda yan etkisi de vardır.

Bu yüzden dirençli nöbetlerin tedavisi için etkili yeni tedavilerin geliştirilmesi çok önemlidir. Bunun sonucunda ek tedavi olarak kullanılacak bir seri AEİ geliştirildi. Lamotrijin bunlardan biridir.

Derlemenin amaçları

Bu derleme mevcut AEİ’lere cevap vermeyen parsiyel epilepsili hastalarda ek tedavi olarak lamotrijinin nöbetler, ters etkiler, bilişim (öğrenme ve anlama), ve yaşam kalitesine plaseboya kıyasla etkilerini belirlemeyi hedefliyor.

Bu güncelleme çalışmasında derlemeye eklenecek yeni çalışma belirleyemedik, bu nedenle eski kararlar değişmedi. Derlemede toplam 1958 hasta üzerinde yürütülmüş toplam 14 randomize kontrollü araştırma bulunuyor.

Sonuçlar

İlaca dirençli parsiyel epilepsili hastalarda diğer AEİ’lerle kombine olarak kullanılan lamotrijin nöbet sıklığını daha da azaltabilir. Ancak olağan tedaviye lamotrijin eklemekle birlikte ataksi, baş dönmesi, çift görme ve bulantı gibi yan etkilerde artış daha sık görülür.

Kanıt kalitesi

Araştırmaları kayırma hatası riski yönünden değerlendirdik ve genel kanıt kalitesine yüksek değer biçtik.

Kararlar

Lamotrijinin etkinliği ve tolerabilitesini tam olarak değerlendirmek ve yeni AED’lerle kıyaslamak için yüksek kalitede daha başka araştırmalar gerekiyor.

Kanıtlar 28 Mayıs 2015 tarihine kadar günceldir.

Kaynak

Ramaratnam S, Panebianco M, Marson AG. Lamotrigine add-on for drug-resistant partial epilepsy. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 6. Art. No.: CD001909. DOI: 10.1002/14651858.CD001909.pub2

Orijinal özet için: Epilepside Lamotrijin

Tam metin için: Tıbbi Özet ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv