Pelvis Bölgesine Radikal Radyoterapi Alan Hastalarda Radyoterapinin Geç Rektal Etkilerine Karşı Cerr

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Pelvis bölgesindeki kanserlerin tedavisi için sıklıkla radyoterapi kullanılır. Pelvis’te bulunan anüs, rektum, mesane, prostat, kadın üreme organları, ince barsak ve pelvis kemikleri radyoterapinin etkilerine maruz kalabilir ki bu da pelvik radyasyon hastalığına neden olabilir. Pelvik radyasyon hastalığı belirtileri tedavi sırasında (erken etkiler) veya bir zaman sonra sıklıkla tedavinin yıllar sonrasında (geç etkiler), skarlaşmanın sonucu olan değişimler, daralma veya yeni damar oluşumuna bağlı kanama şeklinde görülür. Rektumdaki hasar (radyasyon proktopatisi) palviste görülen geç radyasyon etkilerinden en sık araştırılandır ve pelvis radyoterapisi uygulanan küçük ancak önemli bir grup hastayı etkiler. Sık görülen belirtiler acil dışkılama ihtiyacı, dışkı kaçırma, ağrı, mukus akıntısı ve rektal kanamadır.

Derlemenin amacı

Bu derleme geç rektal hasarda kullanılan cerrahi dışı tedavilerin etkisini değerlendirmeyi amaçlıyor.

Ana bulgular

Radyasyon proktopatisinde cerrahi dışı tedavileri değerlendiren toplam 993 hasta üzerinde yürütülmüş 16 (yarı) randomize kontrollü araştırma (RKA) bulduk. Bazı tedaviler (rektal sukralfat, bir antienflamatuar rejime metronidazol ekleme ve hiperbarik oksijen tedavisi) umut verici görünmekle beraber kanıt kalitesi düşükle çok düşük arasındaydı. Dahası bu çalışmalar yaşam kalitesi ve uzun vadeli etkiler gibi kanserli hastalar için önemli olan sonuçlara yönelmedi.

Kararlar

Geç rektal radyasyon hasarında bazı müdahaleler umut verici olmakla beraber kanıtlar düşük kalitede olduğundan sağlam kararlar çıkaramıyoruz. Çalışma tasarımları ve kullanılan sonuç ölçütleri farklı olduğu için çalışmalardan sağlanan verileri farklı tedavileri kıyaslamak için kombine edemedik. Geç rektal radyasyon hasarının alevlenmelerle giden değişken doğası tedavilerin etkisini belirlemek için daha büyük RKA’lar yapılmasını gerektiriyor. İleride yapılacak çalışmaların, kollektif olarak pelvik radyasyon hastalığı denen, rektuma eşlik eden diğer pelvik yapılara ait hasar ihtimaline yönelmesi gerekir. İdeal olarak sonuç ölçütleri çalışmalar arasında standardize edilmeli, yaşam kalitesi değerlendirilmeli ve kanserli hastalar için önemli başka sonuç ölçütlerini içermelidir.

Kanıt kalitesi

Sonuç ölçütlerinin çoğunluğunda kanıt kalitesi düşük veya çok düşüktü. Bunun temel nedeni çoğunun küçük çaplı olması ve kısıtlamalar içermesiydi.

Kaynak

van de Wetering FT, Verleye L, Andreyev HN, Maher J, Vlayen J, Pieters BR, van Tienhoven G, Scholten RJPM. Non-surgical interventions for late rectal problems (proctopathy) of radiotherapy in people who have received radiotherapy to the pelvis. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 4. Art. No.: CD003455. DOI: 10.1002/14651858.CD003455.pub2

Orijinal özet için: Radyasyon Proktopatisi

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv