Planlı Trakeotomide Farklı Tekniklerin Kıyaslanması

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Yoğun bakım ünitesinde (YBÜ) yatan erişkinlerde planlı trakeotomide kullanılan değişik teknikleri kıyasladık.

Arka plan

Trakeotomi deyimi, nefes borusunun gırtlak bölgesinden cerrahi olarak açılmasını ifade eder. Girişim sonucunda nefes borusu ile dış ortam arasında yaratılan açıklık (stoma, trakeostomi), her hangi bir şekilde normal solunum yolu tıkanan ya da bozulan kişinin soluk almasını sağlar. Trakeostomi uzun süre (yani haftalar boyu) makine ile solunum yaptırılan YBÜ hastaları için de gereklidir. YBÜ’de en sık uygulanan cerrahi prosedürlerden biridir. Günlük pratikte hem cerrahi teknik ve hem de perkütan teknik yaygın olarak kullanılır. Perkütan trakeostomilerin cerrahi olanlara kıyasla bazı potansiyel avantajları var görünüyor.

Çalışma özellikleri

Kanıtlar 2015 Mayısına kadar günceldir. Yoğun bakımda yatırılan, planlı trakeotomi adayı toplam 1652 erişkin üzerinde 1990 – 2011 yılları arasında yürütülen 20 araştırmayı derledik. Çalışmaların hiçbiri fon almadı.

Önemli sonuçlar

Perkütan teknik kullanımı ölüm oranını; ciddi, yaşamı tehdit eden komplikasyonlar, majör kanamalar ve trakeostomi tüpü ile ilgili problemlerin oranını (tıkanma, kazaen çıkma, değişimde güçlük) düşürmüyor. Perkütan teknik kullanmanın daha az yara enfeksiyonu (-%76) ve istenmeyen skar (-%75) ile sonuçlandığına dair biraz kanıt var.

Kanıt kalitesi

Kanıt kalitesi sonuç ölçütüne göre orta ile (yara enfeksiyonu) düşük (ölüm, ciddi komplikasyonlar, istenmeyen skar, tüple ilgili problemler) ve çok düşük (majör kanama) arasında değişkendi. Kısıtlamaların nedenleri: çalışmalar arasında büyük farklar, sonuçların benzer olmaması ve yetersiz veri.

Kararlar

Mevcut kanıtlara dayanarak, perkütan trakeostomilerin cerrahiye kıyasla bazı sonuçlarda fayda sağladığı kararına vardık. Ancak derlenen çalışmalarda bazı hasta grupları dışlandığı (yani boyun yapısı uygunsuz, kanama bozukluğu olan veya acil hastalar), derlenen çalışmalardaki katılımcı sayısı sınırlı olduğu, uzun vadeli sonuçlar değerlendirilmediği ve çalışmalarda katılımcı ile ilgili sonuç ölçütleri hakkında bilgi ya çok az ya da olmadığı için bu meta analizin sonuçları sınırlanmış olup tüm kritik bakım hastalarına uygulanamaz.

Kaynak

Brass P, Hellmich M, Ladra A, Ladra J, Wrzosek A. Percutaneous techniques versus surgical techniques for tracheostomy. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 7. Art. No.: CD008045. DOI: 10.1002/14651858.CD008045.pub2

Orijinal özet için: Trakeotomi Teknikleri

Tam metin için: Tıbbi Özet ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv