Çocuklarda Lenfoma Tedavisinde Antikorlar

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Bu derleme çocuklarda antikorlarla lenfoma tedavisinin sürvi, nüks oranları ve tedaviye cevap anlamında antikorsuz tedavilere kıyasla etkisini değerlendirmeyi amaçlıyor. Bunun yanında antikor tedavisinin yaşam kalitesi ve yan etkilere etkisi de değerlendirildi.

Arka plan

Lenfomalar çocuklukta olarak en olağan görülen üçüncü kanserdir. Vücudu enfeksiyondan koruyan bağışıklık sisteminin bir parçası olan lenfatik sistemin kanserleridir. Sıklıkla yerel baskıdan kaynaklanan belirti ve bulguların eşlik ettiği ağrısız kitlelerle ortaya çıkar, ateş ve kilo kaybı gibi başka belirtiler de bulunur. Şifa oranları yüksektir, %80’i aşar ancak son yıllarda bir platoya ulaşıldı. Dahası hastalık nüks ettiğinde şifa oranları dramatik şekilde düşer. Kemoterapinin uzun vadeli etkileri büyük bir sorundur. Bu nedenle yeni tedaviler geliştirilmesi gerekiyor.

Antikorlar enfeksiyonla mücadeleye yardım için vücudumuz tarafından geliştirilir. Antikorla tedavi lenfomalı erişkinlerde başarılı bir yeni tedavi seçeneğidir. Ancak kanserli erişkinler için mevcut tedavi antikorlarının hiçbiri çocuk lenfomaları için onay almamıştır.

Monoklonal antikorlar vücut hücrelerimizin yüzeyinde bulunan spesifik proteinleri tanıyan proteinleridir. Bu bağlanma kanser tedavisinde kullanılabilir. Bir antikorun bağlanması doğrudan hücre ölümüne neden olabilir ya da vücudun bağışıklık sistemince temizlenmesi gereken hücreleri işaretleyebilir.

Araştırma tarihi: 8 Ekim 2014

Çalışma özellikleri

Sadece idantik çocuk grupları arasında antikor tedavisi kullanımını standart bakıma karşı kıyaslayan çalışmaları derledik.

. . .

Ana sonuçlar

Çalışma bulamadık. Yazarlar çeşitli tipte lenfomalı çocuklarda iki antikor tedavisi, rituximab ve brentuksimab vedotin tedavilerinin güvenlik ve toleransını araştıran 27 araştırmayı analiz etti. Bu araştırmalar antikor tedavisinin çocuklarda kullanımının güvenli olduğunu ve iyi tolere edildiğini gösterdi. Dahası sürvi oranlarına pozitif bir etkisi var görünüyor. Etkilerin daha fazla değerlendirilmesi için randomize kontrollü araştırmalar yapılması gerekiyor.

. . .

Kaynak

de Zwart V, Gouw SC, Meyer-Wentrup FAG. Antibody therapies for lymphoma in children. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 1. Art. No.: CD011181. DOI: 10.1002/14651858.CD011181.pub2

Orijinal özet için: Çocukta Lenfoma

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar