Açık Abdominal Aort Cerrahisi Uygulanan Hastalarda Sistemik Opioid İlaçlara Kıyasla Epidural Analjez

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Abdominal aortun açık cerrahisinden sonra agresif ağrı tedavisi gerekir. En sık kullanılan ağrı tedavisi epidural analjezidir. Bu yöntemde ağrı kesici ilaçlar epidural boşluğa yerleştirilen bir kateter yoluyla enjekte edilir. Bunun alternatifi sistemik opioidlerdir (kana verilen morfin benzeri ilaçlar).

Amaçlar

Bu derlemede bu iki metodun ağrı kesici ve ameliyat sonrası komplikasyonlar ve ölümler üzerine etkileri değerlendirildi. Derlemenin orijinali 2006 yılında yayınlanmış olup 2012 yılında birinci ve 2015 yılında son güncellemesi yapıldı.

Metot

Erişkinlerde epidural analjeziyi sistemik opioidlerle kıyaslayan araştırmaları bulmak için bilimsel bilgi tabanlarını taradık. İki derleme yazarı araştırma kalitesini bağımsız olarak değerlendirdi ve bilgileri çıkardı.

Ana sonuçlar

Bu güncelleme için 1987 ve 2009 yılları arasında yayınlanmış ve toplam 1398 katılımcı üzerinde yürütülmüş 15 araştırmayı derledik. Kanıtlar 2014 Kasımına kadar günceldir. Araştırmalara bir hayır kurumundan (bir çalışma) bir resmi kuruluştan (dört çalışma) veya ilaç endüstrisinden (bir çalışma) fon sağlandı. Dokuz çalışmada fon kaynağı belirtilmedi.

Epidural analjezinin kalp krizlerini, postoperatif trekeal entübasyon süresini, postop solunum yetmezliği riskini, mide barsak kanamalarını, ameliyat sonrası ağrıları ve yoğun bakımda kalış süresini (6 saate eşdeğer) azalttığını bulduk.

Ameliyat sonrası ölümler için, hastanede ya da 30 güne kadarki ölüm oranlarında fark bulamadık.

Kanıt kalitesi mortalite için ve trakeal ekstübasyon öncesi süre için düşük olup bu, yapılacak başka araştırmaların etki hesabımıza olan güvenimize önemli bir eki yapmasının çok muhtemel olduğu ve hesabımızı değiştirebileceği anlamına gelir.

Kalp krizleri, solunum yetmezliği ve yoğun bakımda kalış süresi için kanıt kalitesi ortadır, bu yapılacak başka araştırmaların etki hesabımıza olan güvenimize önemli bir etki yapmasının muhtemel olduğu ve hesabımızı değiştirebileceği anlamına gelir.

Mide barsak kanamaları ve ağrı skorları için kanıt kalitesi yüksek olup yapılacak başka araştırmaların etki hesabımıza olan güvenimize önemli bir etki yapmasının ve hesabımızı değiştirme ihtimalinin çok az olduğu anlamına gelir.

Yazarların kararı

Epidural analjezi sistemik opioidlerden daha iyi ağrı giderir. Kalp hasarı yaşayacak hasta sayısını, yardımsız solunuma dönüş süresini, mide-barsak kanamalarını ve yoğun bakımda kalış süresini anlamlı derecede azaltır. 30 gün içindeki ölüm oranlarında fark bulamadık.

Kaynak

Guay J, Kopp S. Epidural pain relief versus systemic opioid-based pain relief for abdominal aortic surgery. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 1. Art. No.: CD005059. DOI: 10.1002/14651858.CD005059.pub4

Orijinal özet için: Anevrizmada Epidural

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv