Bell Felcinde Antiviral Tedavi


Foto: Cancre / Eser: Nicolaus Gerhaert van Leyden

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Bell felcinde tek başına ya da herhangi bir başka tedavi ile kombine olarak antiviral tedavi tedavinin etkisi hakkındaki kanıtları derledik.

Arka plan

Bell felci yüz sinirinin bir hastalığı olup yüzün bir tarafına felce neden olur. Bazı araştırmalar herpes simpleks ya da varisella’ya neden olan aynı virüs enfeksiyonunun neden olduğunu telkin etti. Eğer bu doğru ise antiviral ilaçların iyileşmeye yardımcı olması muhtemeldir. Felç gebelikle, tedavi edilmese dahi geçicidir ancak tedavi edilmediğinde beş hastadan birinde yüzde şekil bozukluğu ya da ağrı kalıcı olur. Halen bir Cochrane derlemesi Bell felcinde kortikosteroidlerin (KS) etkinliğini onaylamış bulunuyor. Bu derleme ilk olarak 2001 yılında yayınlandı ve en son 2009’da olmak üzere birkaç defa revize edildi. Bu versiyon, içerdiği çalışmalardan birine dair verilerin güvenilirliği ile ilgili süren bir araştırma nedeniyle geri çekilen Cochrane Kütüphanesinin 7. sayısındaki güncellemenin yerine geçiyor.

Çalışma özellikleri

Hafif, orta veya şiddetli, nedeni bilinmeyen tek yanlı Bell felci olan 2280 katılımcı üzerinde yürütülmüş 10 araştırma belirledik. Katılımcı yaşı 14 – 84 arasındaydı. Araştırmalarda KS’lerle kombine antiviraller KS’lere; tek başına antivraller plaseboya veya tedavi verilmemesine; tek başına antiviraller tek başına kortikosteroidlere ve KS’lerle kombine antiviraller plasebo veya tedavi verilmemesine karşı kıyaslandı. Derlenen çalışmaların devam süresi 3 ay ile 12 ay arasındaydı.

Ana sonuçlar ve kanıt kalitesi

Eksik iyileşme

Düşük kaliteli kanıtlara göre KS’lerle kombine antiviraller tek başına kortikosteroidlere kıyasla Bell felcinde eksik iyileşme oranlarını artırdı. Bu bulgu değişen şiddette felci olan 1315 hasta üzerinde yürütülmüş sekiz araştırmanın verilerine dayanıyor.

Şiddetli bell felcinde (yani tamamen ya da tama yakın felç olan hastalar) tedavi etkisini incelemek için çalışmaların dördünden (478 katılımcı) sağlanan verileri kullanma imkanı bulabildik. Sonuçlar bu grupta KS’lere antiviralleri eklemenin, tek başına KS tedavisine kıyasla eksik iyileşme oranını muhtemelen iyileştirdiğini gösterdi, ancak bu kanıtları düşük kaliteli olarak değerlendirdik.

Diğer analizlerde izleyen sonuçlar bulundu:

* Eksik iyileşmede yalnız başına KS’ler, yalnız başına antivirallerden daha etkili (768 katılımcı);

* antiviraller + KS’ler plasebo ya da tedavi verilmemesinden daha etkiliydi (658 katılımcı); ve

* Yalnız başına antiviraller plasebodan daha az etkiliydi (ancak fark anlamlı değil) (658 katılımcı)

Bell felci sonrası uzun vadeli etkiler

Üç araştırmada (941 katılımcı) Bell felcinin aşırı terleme ve sinkinezi (iradi hareket esnasında kasların aynı zamanda irade dışı hareketi) gibi felç sonrası uzun vadeli etkiler değerlendirildi. Antiviral ve KS kombinasyonu, tek başına kortikosteroidlere kıyasla Bell felci sonrası uzun vadeli etkileri azalttı. Kanıtlar orta kalitedeydi.

Tek başına kortikosteroidlerle tedaviden sonra tek başına antiviralle tedaviye kıyasla Bell felci sonrası uzun vadeli etkiler daha azdı (iki araştırma, 472 katılımcı).

Ters etkiler

Üç araştırmadan sağlanan kanıtlara dayanarak (1528 katılımcı) tedavilerin hiçbiri ters etkiler açısından anlamlı fark göstermedi, ancak bu sonuç için kanıtların düşük kaliteli olduğu hesaba katılmalıdır.

Bu derlemedeki kanıtlar 2014 Ekimine kadar günceldir.

Kaynak

Gagyor I, Madhok VB, Daly F, Somasundara D, Sullivan M, Gammie F, Sullivan F. Antiviral treatment for Bell's palsy (idiopathic facial paralysis). Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 11. Art. No.: CD001869. DOI: 10.1002/14651858.CD001869.pub8.

Orijinal özet için: Bell Felcinde Antiviral

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv