Fetal Bozulma Şüphesinde Preterm Bebeği Erken Ya da Gecikmeli Doğurtmak

Cochrane derleme özeti

Konu

Yeterince oksijen ve besin alamayan fetus için seçenekler (akciğer gelişimi için bir kür steroid verilmesinden sonra) hemen doğurtmak veya güvenli olduğu düşünüldüğü sürece beklemektir. Bu derlemede anne veya bebek için hangi seçeneğin daha iyi olduğu araştırıldı.

Önemi

Beklemek bebeğin mümkün olduğunca gelişmesine izin verirken permatüriteyle birlikte görülen riskleri de düşürür. Prematüre bebeklerde solunum güçlüğü, vücut ısısında düşme, kan şekerinde düşme, enfeksiyon ve sarılık ihtimali fazladır. Anne rahminde kalmaksa bebeğin hayatı organlarının oksijen eksikliğinden etkilenmesi anlamına gelir.

Araştırma

Kanıt sağlamak için literatür 30 Nisan 2016 tarihine kadar tarandı. Derlemeye 24 ve 36 hafta arası gestasyonda toplam 548 gebe ve bebekle yapılmış 1 randomize kontrollü araştırma dâhil edildi. Araştırma Avrupa’nın 13 ülkesinde 1993 ile 2001 yılları arasında yapıldı. Hekimlerin bebekle ilgili kaygılı olup hemen doğumun en iyisi olduğundan emin olamadığı durumlarda kadınlara katılım önerildi. Gebeler hemen doğum ya da hekimi uygun görünce doğum seçeneklerine rastgele atandı.

Çalışmada sonuçları etkilemiş olması mümkün birkaç tasarım problemi vardı: Hekimler ve gebeler müdahaleye körlenmedi, bazı gebeler çalışmayı terk etti ve ikizler alakasız bebeklermiş gibi analiz edildi. Ana sonuç ölçütleriyle ilgili olarak orta kalitede kanıt sağlandı. Kadınlar, hekimin bebeğin hemen doğurtulması gerektiğinden emin olamadığında çalışmaya alındı. Sonuçların hekimin hemen doğum ya da bekleme kararı verdiği durumlar için geçerliliğini bilmiyoruz.

Sonuçlar

Gecikmeli doğum grubundaki bebeklerin çoğu anne karnında 4 gün daha fazla kaldı. Hemen doğum grubundaki kadınlara daha fazla sezaryen yapıldı (yüksek kalitede kanıt) ve hemen doğurtulanlar içinde daha fazla bebeğe 24 saatten fazla mekanik solunum desteği gerekti.

Hemen ve beklemeli doğum arasında, ölen bebek (doğum zamanı civarında veya günler ve aylar sonrasında) sayısında net fark bulunmadı (orta kalitede kanıt).

Prematüre bebekleri etkilediği bilinen, beyin kanaması gibi tıbbi problemlerle ilgili belirtiler gösteren bebek sayısında da net fark bulunmadı. İki yaşında CP olan bebek sayısı hemen doğum grubunda daha yüksekti ancak iki yılda ve sonrasında nöro-gelişimsel bozulmada ve iki yılda ölüm ve malûliyetlerde fark yoktu (orta kalitede kanıt) ve 6 – 13 yaş arası çocuklukta yine ölüm ve malûliyetler farklı bulunmadı.

Yeni doğan yoğun bakım ünitesine yatış ve solunum problemleri gibi bazı önemli sonuç ölçütleri raporlanmadı. Bazı bebeklerin birden fazla sayılmış olması mümkün olduğundan farklı hastalıkları olan bebekleri toplam sayıdan çıkaramadık.

Sonuçların anlamı

Sağlığında bozulmadan şüphe edilen preterm bebeklerde doğum yaptırma ya da yaptırmama arasında kararsız kalındığında, hemen doğurtmanın faydası yok görünüyor.

Sadece bir araştırma yapıldığı ve çalışmanın kusurları olduğundan bu kanıtların uygulanmasında dikkat gerekiyor. Hala ne kadar beklemenin en iyisi olduğunu, bazı gestasyonel yaşlar için beklemenin iyi olup olmadığını ve bozulmaya neden olan belli durumları bilmiyoruz. Problemlerin tanısında daha iyi metotlar da doğacak bebek için ne zamanın en iyisi olduğuna karar vermede fayda sağlayabilir.

Gecikmeli doğum anneler ve bebekler için daha iyi olabilir ancak ölen bebek sayısı gibi nadir sonuçlarda bir fark yaratıp yaratmadığının kontrolü için daha fazla ve büyük araştırma yapılması gerekiyor. Gelecekte yapılacak çalışmalarda kalitenin yüksek olup tüm önemli sonuç ölçütlerinin raporlanması da gerekir.

Kaynak

Stock SJ, Bricker L, Norman JE, West HM. Immediate versus deferred delivery of the preterm baby with suspected fetal compromise for improving outcomes. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 7. Art. No.: CD008968. DOI: 10.1002/14651858.CD008968.pub3

Orijinal özet için: Fetal Bozulmada Erken Doğurtma

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv