Üç Yaş Öncesinde Kazanılmış Dizartrili Çocuklarda Konuşma Tedavisi

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Bu derlemede yaşamın erken döneminde kazanılan dizartrisi olan çocuklar içim tedavinin genel olarak etkili olup olmadığını ve belli tipte tedavilerin diğerlerinden daha iyi olup olmadığını araştırmayı hedefledik.

Arka plan

Dizartri, konuşma kaslarını kontrol etmede güçlükle ilişkili bir konuşma bozukluğudur. Dizartrili çocuklar çoğu zaman, konuşmayı desteklemek için yetersiz hava sağlayacak şekilde yüzeysel ve düzensiz nefes alırlar. Sesleri pes, nefesli, burundan ve kaba olup telaffuzları çok kötüdür. Bu güçlükler birleşince çocuğun konuşmasının anlaşılmasını zorlaştırır. Dizartriye nörolojik bozulma neden olur ve çocukların erken yaşamında ortaya çıkabilir; evvelden yaşanan, doğumda ya da sonrasındaki serebral palsi veya erken çocukluk travmatik beyin zedelenmesi veya nörolojik hastalıklar gibi nörolojik hasardan kaynaklanabilir. İletişim güçlükleri çocuğun gelişiminde derin bir etki gösterir. Bunlar serebral palsili çocukların yaşam kalitesini düşürür ve çocukları sosyal dışlanma, eğitim başarısızlığı ve sonraki yaşamda iş bulamama riskine sokar. Konuşma ve dil tedavileri çocukların solunum ve konuşma hareketlerini kontrol etmesine ve anlaşılabilmesine yardım eder.

Çalışma özellikleri

Üç yaş öncesinde kazanılan dizartrili çocuklarda konuşmayı iyileştirmede konuşma ve dil tedavisinin etkilerini araştıran randomize kontrollü araştırma veya kontrollü grup çalışması bulamadık.

Önemli sonuçlar

Küçük gözlemsel çalışmalar, bazı çocuklarda tedavi ile birlikte anlaşılabilirlik ve ses temizliğinde olumlu değişimler görülebildiğini gösterdi. Tedavinin çocuğun konuşmasının anlaşılabilirliğini artırmada yardımı olup olamayacağını ve konuşmanın anlaşılabilmenin, çocuğun sosyal ve eğitsel aktivitelere katılımını artırıp artırmayacağını ve yaşam kalitesini artırıp artırmayacağını değerlendirmek için randomize kontrollü tasarımda titiz araştırmalar gerekiyor.

Kaynak

Pennington L, Parker NK, Kelly H, Miller N. Speech therapy for children with dysarthria acquired before three years of age. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 7. Art. No.: CD006937. DOI: 10.1002/14651858.CD006937.pub3

Orijinal özet için: Konuşmayı İyileştirme

Tam metin için: Tıbbi Özet ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv