Katarakt Cerrahisinde Ultrasonla Standart Fako-emülsifikasyona Karşı Laser Yardımlı Cerrahi


Foto: Capt Holly Hess / Wikimedia Commons

Cochrane derleme özeti

Derlemenin amacı

Bu Cochrane derlemesi ultrasonla standart fako-emülsifikasyona kıyasla laser yardımlı katarakt cerrahisinin fayda ve zararlarını anlamayı amaçlıyor. Bu soruya cevap vermek için konuya ilişkin tüm araştırmalar toplandı ve analiz edildi ve 16 çalışma bulundu.

Önemli sonuçlar

Halen ultrasonla standart fako-emülsifikasyona kıyasla laser yardımlı katarakt cerrahisinin fayda ve zararlarını belirlemek için yeterli kanıt bulunmuyor. Mevcut çalışmalar soruya güvenilir bir cevap vermek için yeterli büyüklükte olmadığından kanıtlar belirsizdir.

Bu derlemede ne araştırıldı?

İnsanlar yaşlandıkça göz lensi sislenir. Bu katarakt olarak bilinir ve görme kaybının dünya çapında öne gelen bir nedenidir. Katarakt ameliyatı en sık yapılan girişimlerden biridir. Standart cerrahide doktor opaklaşan lensi çıkarır ve kalan boşluk ya da kapsülün içine yapay bir lens yerleştirir. Laser yardımlı katarakt cerrahisinde amaç cerrahi aşamalarda daha keskin bir kontrol sağlamaktır. Bu, operasyonun standart yolla yapılan cerrahiden daha kolay, güvenilir ve hızlı yapılmasını sağlayabilir. Lens kapsülünde yırtılma gibi komplikasyonların azalmasına yol açarak hastaların daha iyi bir görüş ve yaşam kalitesi kazanmasını sağlar.

Derlemenin ana sonuçları

16 araştırma çalışması bulundu. Çoğu (13) Avrupa’da, üçü Brezilya, Hindistan ve Çin’de yürütüldü. Tümünde de katarakt hastalarında laser yardımlı cerrahi, ultrasonla standart fako-emülsifikasyona karşı kıyaslandı. Çalışmaların 13’üne ya laser cihazı üreticilerince fon sağlandı ya da araştırmacılar üretici firma ile mali ilişki beyan ettiler.

Araştırmacılar, çalışmalarda sadece birkaç vakada kapsül yırtılması olduğu için laser yardımlı katarakt cerrahisinin kapsül yırtıklarının sayısını azaltıp azaltmadığı konusunda kararsız kaldılar. Bunun kesinliği düşük kanıt olduğu yargısına varıldı.

Gerek laser yardımlı gerekse standart katarakt cerrahisinde diğer komplikasyonlar da seyrek görüldü. Bunun da kesinliği düşük kanıt olduğu yargısına varıldı.

Laser yardımlı katarakt cerrahisinden sonra görmede standart cerrahiye kıyasla küçük bir fark olabilir (düşük kesinlikte kanıt).

Laser yardımlı ile standart katarakt cerrahisinde ameliyat süresi aynıdır (düşük kesinlikte kanıt).

Çalışmaların hiç birinde girişimlerin hastaların yaşam kalitesine etkisi raporlanmadı.

Güncellik

Yazarlar literatürü 16 Mayıs 2016 tarihine kadar taradılar.

Kaynak

Day AC, Gore DM, Bunce C, Evans JR. Laser-assisted cataract surgery versus standard ultrasound phacoemulsification cataract surgery. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 7. Art. No.: CD010735. DOI: 10.1002/14651858.CD010735.pub2

Orijinal özet için: Kataraktta Lazer veya US

Tam metin için: Tıbbi Özet ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv