Periferik Venöz Kateterleri Rutin Değiştirmeye Karşı Klinik Olarak Gerektiğinde Değiştirme

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Hastanede yatan hastaların çoğuna yatışlarının bir döneminde sıvı ve ilaçları bir intravenöz katerle verilir. İntrevenöz kateter, bir toplardamara yerleştirilir ve ilaç, sıvı ve besinlerin doğrudan kana verilmesine imkân sağlar. Bu kateterler çoğu zaman, damarın tahriş olmasını ve kanın enfekte olmasını önlemek için her 3-5 günde bir değiştirilir. Ancak bu prosedür hastaya rahatsızlık verir ve maliyet getirir.

Çalışma özellikleri ve önemli sonuçlar

Bu derlemeye 2015 Martına kadar bulunabilen ve rutin kateter değişimlerini sadece iltihap ve enfeksiyon belirtileri varlığında değiştirme ile kıyaslayan tüm randomize kontrollü araştırmalar dahil edildi. Sonuç ölçütü olarak kateterle ilişkili kan enfeksiyonu, flebit ve periferik kateterlerle birlikte görülen yerel enfeksiyon kateter tıkanması gibi başka problemler alındı. Bu ölçütlerin herhangi birinde gruplar arsında fark bulunmadı. Ancak kateterler klinik gereklilikte değiştirilirse ortalama olarak maliyetin düştüğü bulundu.

Kanıt kalitesi

Sonuç ölçütlerinin çoğu için genel kanıt kalitesine yüksek olarak değer biçildi. “Kateterle ilişkili kan enfeksiyonu” sonucu için biraz belirsizlik olduğundan kaliteye biçilen değer ortaya düşürüldü. Kateterleri her 3-4 günde bir rutin olarak değiştirme şeklindeki günlük pratiği desteklemek için bir fayda kanıtı bulamadık.

Kaynak

Webster J, Osborne S, Rickard CM, New K. Clinically-indicated replacement versus routine replacement of peripheral venous catheters. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 8. Art. No.: CD007798. DOI: 10.1002/14651858.CD007798.pub4

Tıbbi özet için: Periferik Kateter

Tam metin için: Tıbbi Özet ve Tam Metin

Etiketler:

Son Paylaşımlar
Arşiv