Prostat Ameliyatından Sonra İdrar Kaçırması Olan Erkeklerde Konservatif Tedavi

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Prostat mesane çıkışını saran bir cinsel salgı bezidir. Bu bezin belli başlı iki hastalığı (kanseri ve iyi huylu büyümesi) cerrahi yolla tedavi edilebilir ancak sonrasında bazı hastalarda idrar kaçırma yakınması olabilir. Bu durumun biyofidbekle birlikte ya da olmada pelvis tabanı kasları egzersizleri ile ya da anal elektriksel uyarımla konservatif tedavilerinin idrar kontrolünde faydası olacağı düşünülür.

Derlemenin ana bulguları

Araştırmaların bu derlemesinde; kanser için yapılan radikal prostat ameliyatından sonra görülen idrar kaçırmanın önlenmesi ya da tedavisinde terapistlerce pelvis tabanı kaslarını kasmayı öğretmesinin faydalarına dair karışık sonuçlar bulundu. Ancak bir büyük çalışmadan sağlanan bilgiler, iyi huylu prostat büyümesi (BPH) için yapılan transüretral rezeksiyon (TURP) sonrasında hastaların PTKE almak üzere bir terapistle görüşmesinden fayda sağladığını gösterdi. Genel olarak PTKE’nin bir faydasını gösteren kanıtlar yetersizdi.

Araştırılan üç kompresyon cihazı arasında bir penil klemp diğerlerinden daha iyi göründü.

Ters etkiler

Sözü edilen bu penil klempin güvenlik riskleri nedeniyle dikkatle kullanılması gerekiyor.

Derlemenin kısıtlamaları

Gelecek güncellemelerde, tedavi ve korunma araştırmalarını inceleyen iki ayrı derleme yapmayı düşünmek faydalı olabilir. Konservatif tedaviyi değerlendirmek için daha iyi kalitede başka araştırmalar yapılması da gerekiyor.

Kaynak

Anderson CA, Omar M, Campbell SE, Hunter KF, Cody JD, Glazener CMA. Conservative management for postprostatectomy urinary incontinence. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 1. Art. No.: CD001843. DOI: 10.1002/14651858.CD001843.pub5

Orijinal özet için: Prostat Ameliyat İnkontinens

Tam metin için: Tıbbi Özet ve Tam Metin

Son Paylaşımlar