Pulmoner Emboli Tanısını Dışlamada D-Dimer Testi


Çizim: Mpt-matthew / Wikimedia Commons

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Bu derleme hastanelerin ayaktan ve kaza ve acil servislerinde tedavi edilen popülasyonlarında akut pulmoner emboli tanısını dışlamada D-dimer testinin yeterliliğini araştırmayı amaçlıyor.

Arka plan

Pulmoner emboli (PE), akciğerlerin kan damarlarına bir kan pıhtısı düştüğünde ortaya çıkan ciddi ve potansiyel olarak ölümcül bir durumdur. İnsanlar hastanelerin kaza ve acil departmanına, solunum güçlüğü, nefes darlığı ve göğüs ağrısından yakınarak ulaştığında muhtemel birkaç açıklama arasından hızlı bir teşhis gerekir. Akciğerlerde kan pıhtısını belirlemek için kullanılabilecek testler invazif ve zaman harcatıcı olabilir, radyasyon maruziyeti taşır ve maliyetlidir. Tanıları elimine etmede kullanılabilecek hızlı, kullanımı kolay ve ucuz testler çok değerli olabilir.

Dimer böylesi bir testtir, kanda D-dimer denen küçük protein parçalarını yakalar. Kaza-acil departmanına bir hasta nefes darlığı ve göğüs ağrısı belirtileri ile geldiğinde personel hastayı muayene eder ve hastanın tıbbi geçmişi ve yaşam tarzını sorgular. Bu eylemler hastanın belirtilerinin pulmoner emboliye bağlı olması riskini gösteren bir skor hesaplanmasına yardım eder.

Eğer skor yüksek risk gösterirse, hasta hemen tanısal taramaya girer ya da test sonuçları beklenirken tedaviye alınır. Düşük ya da orta risk grubunda olan hastalar için bir D-dimer testi istenebilir; negatif test sonucu görüntülemeye ihtiyaç kalmadan PE tanısını dışlayabilir.

Çalışma özellikleri

Derlememizde D-dimerin, hastanelerin ayaktan ve kaza-acil servislerine başvuran hastalarda PE tanısını dışlama yeteneğini değerlendiren çalışmalardan sağlanan tüm kanıtlar değerlendirildi.

Tıbii literatür bilgi tabanlarını yaygın bir şekilde araştırarak mevcut erişilebilen tüm yayınları değerlendirdik. İki yazar derleme kriterlerine uyan çalışmaları bağımsız olarak değerlendirdi, enlemesine tasarımlı çalışmalar dahil edildi. Derlenen araştırmalara hastanelerin ayaktan ve kaza-acil servislerine PE belirtileri ile başvuran hastalar alındı. Hastalarda bir risk skoru ve sonrasında D-dimer testi yapıldı ve sonuçlar mevcut en iyi testlerle karşılaştırıldı: ventilasyon-perfüzyon taraması, pulmoner anjiyografi ve BT pulmoner anjiyografi.

Önemli sonuçlar

Kriterlerimizi 4 araştırma tuttu ve 1585 hastanın bilgileri sağlandı. Negatif sonuç (PE yok) veren D-dimer testinin, PE tanısını dışlamada ve PE'si olmayan hastaları tanımlamada çok iyi olduğuna dair kanıt bulduk. Ancak yüksek sayıda yalancı pozitif sonuç alınması D-dimeri yükselmiş hastaların da PE olmayabileceğini; bu nedenle pozitif testin ardından görüntüleme yapılması gerektiğini gösteriyor. Bir çalışmada 65 yaş üstü hastalar arasında yalancı pozitiflerin daha sık bulundu.

Kanıt kalitesi

Hasta akışı, D-dimer zamanlaması ve referans standart testler en büyük metodolojik kaygı konusu oldu. Yazarlar, çalışmaları esnasındaki hasta akışını gösteren akış diyagramları yayınlamadı ve sadece bir çalışmada indeks ve referans standart testlerin uygulaması arasındaki zaman net olarak bildirildi. Kalan üç çalışmada indeks testin yapılması ve referans standardın tamamlanması arasındaki süre net olarak raporlanmadı, bu da sınıflamada kayırma hatasında belirsizliğe neden oldu.

Kararlar

Bu derlemeye alınan çalışmalardan sağlanan sınırlı kanıtlar acil departmanlarında kullanılan kantitatif D-dimer testlerinin az yalancı negatif ancak çok fazla yalancı pozitif sonuç verdiğini, tüm yaş grupları içinde tutarlı olarak görülen yüksek derecede duyarlılığı olduğunu gösteriyor. Bu testi bir “dışlama testi” olarak faydalı kılar ancak pozitif sonucun tanısal görüntüleme gerektirdiği anlamına gelir.

Kaynak

Crawford F, Andras A, Welch K, Sheares K, Keeling D, Chappell FM. D-dimer test for excluding the diagnosis of pulmonary embolism. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 8. Art. No.: CD010864. DOI: 10.1002/14651858.CD010864.pub2

Orijinal özet için: PE Dışlamada D Dimer

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Etiketler:

Son Paylaşımlar
Arşiv