Annede Bilinen A Grubu Streptokok Kolonizasyonu İçin İntrapartum Antibiyotik


Foto: NIAID / Wikimedia Commons

Cochrane derleme özeti

Her yaştan kadın, erkek ve çocuklarda bir belirti göstermeksizin B grubu streptokok (BGS) kolonizasyonu olabilir. B grubu streptokokler (BGS) özellikle gastrointestinal kanal, vagina ve üretrada bulunur. Bu durum gerek gelişmiş gerekse gelişen ülkelerde geçerlidir. Yaklaşık 2000 yeni doğan bebeğin birinde ilk hafta içinde genellikle solunum hastalığı, genel sepsis ya da meninjit şeklinde ortaya çıkan BGS bakteriyel enfeksiyonu bulunur. Bebek mikrobu doğumda anneden alır. Doğumda anneye doğrudan damar içine antibiyotik vermekle bakteri sayısı hızla düşer, bu da muhtemel bir yarar düşündürür ancak gebe kadınların izlenmesi gerekir. Birçok ülkede gebelikte BGS taraması ve antibiyotik tedavisi için rehberler bulunur. Etkilenen bebekle ilgili bazı risk faktörleri; erken doğum ve düşük doğum tartısı, doğumun uzaması; membran rüptürünün uzaması (12 saatten fazla); doğumun birinci aşamasında fetal kalp hızında şiddetli değişimler ve gebelik diyabeti yer alır.

Doğumda BGS pozitif olan kadınların çok azı BGS ile enfekte bebekler doğurur ve antibiyotiklerin annede şiddetli allerjik reaksiyon, ilaca dirençli organizmalarda artış ve yeni doğan bebeğin dirençli bakterilere maruziyeti ve doğum sonrası ve yeni doğan dönemi mantar enfeksiyonları gibi zararlı etkileri olabilir.

Bu derlemede antibiyotik vermenin karar verdirici kanıtlar tarafından desteklenmediği bulundu. Derleme çalışmasında 852 BGS pozitif kadınla ilgili 4 araştırma belirlendi. 20 yıldan daha eski üç araştırmada ampisilin veya penisilin, tedavi verilmemesine karşı kıyaslandı ve yeni doğanlardaki erken BGS enfeksiyonlarının oluşumu antibiyotiklerle azalmakla beraber yeni doğan ölümleri arasında net farklar bulunmadı. 352 BGS pozitif kadında yapılan bir araştırmada penisilin ve ampisilin birbirinden farklı bulunmadı. Eğer etkili bir aşı geliştirilebilse dahi tüm perinatal BGS enfeksiyonu vakalarının önlenebilmesi muhtemel değildir.

Kaynak

Ohlsson A, Shah VS. Intrapartum antibiotics for known maternal Group B streptococcal colonization. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 6. Art. No.: CD007467. DOI: 10.1002/14651858.CD007467.pub4

Orijinal özet için: B Grubu Streptokok

Tam metin için: Tıbbi Özet ve Tam Metin

Etiketler:

Son Paylaşımlar