Elektif Kasık Fıtığı Tamirinde Meş Kullanılan İki Farklı Açık Cerrahi Yaklaşımı

Cochrane derleme özeti

Kasık fıtığı karın içeriğinin inguinal kanaldan dışarı çıkmasıdır. Kasıkta bir şişlik olarak görülür, ağrı ve rahatsızlığa neden olur. Eğer barsaklar düğümlenirse yaşamı tehdit eden durumlar oluşabilir. Birçok insanda fıtık gelişebilmesi nedeniyle fıtık tamiri dünyada en sık uygulanan prosedürlerden biridir. Meşle tamir primer dikiş tekniklerinden üstündür. Meş açık cerrahi ile ya da laparoskopik yaklaşımla yerleştirilebilir. Meş tamirinin çoğu tiplerinde nüks oranı düşük olduğu kadar postoperatif kronik ağrının azaltılması büyük bir güçlük olarak kalır. Preperitoneal boşlukta sinir yapıları olmadığı ve meşle sinirler arasında bir ilişki olmadığından, burada meş kullanarak yapılan açık yaklaşım bu majör komplikasyonu düşürebilir.

Derleme yazarları katılımcıların Lichtenstein veya preperitoneal meşle tamire randomize edilen toplam 569 hastada yürütülen ve kriterleri tutan üç araştırma belirlediler. Derlenen çalışmaların metodolojik kısıtlamalarına bağlı olarak veriler birleştirilmedi. Tek tek araştırmalardaki ağrı sonuçlarının karşılaştırması, 322 katılımcılı iki araştırmada preperitonel tamirde kronik ağrının, Lichtenstein prosedürüne göre daha az görüldüğü gösterdi (rölatif risk (RR) 0.18, bir hastanın fayda görmesi için tedavi edilmesi gereken hasta sayısı (NNT) 8; RR 0.51, NNT 5).

247 katılımcılı bir araştırmada bu prosedürle daha fazla kronik ağrı bildirildi (RR 1.17, NNT 77). Aynı araştırmalar akut ağrıyla ilgili olarak preperitoneal tekniği destekledi (RR 0.17, NNT 3; RR 0.78, NNT 7), buna karşı üçüncü araştırmada ağrı her yerde aynı olup iki müdahale kolunda kıyaslanabilir bulundu (RR 0.997, NNT 333). Bu metotla her iki tipte tamirle de nüks oranları benzer şekilde düşük bulundu. Başka erken komplikasyonlar için sonuçlar derlenen çalışmalar arasında tutarlı bulunmadı. Meş enfeksiyonu olmadığı bildirildi.

Sonuç olarak her iki tekniğin de az nükse yol açtığı kararı geçerli oldu. Her araştırmadaki ağrı analizi sonuçları preperitoneal tamirin, Lichtenstein tekniğine kıyasla daha az ya da kıyaslanabilir akut ve kronik ağrıya neden olduğunu gösterdi. Elektif fıtık cerrahisinden sonra kronik ağrı ile ilgili sağlam kararlara varılamadığından homojen araştırmalar gereğinin altını çiziyoruz.

Kaynak

Willaert W, De Bacquer D, Rogiers X, Troisi R, Berrevoet F. Open Preperitoneal Techniques versus Lichtenstein Repair for elective Inguinal Hernias. Cochrane Database of Systematic Reviews 2012, Issue 7. Art. No.: CD008034. DOI: 10.1002/14651858.CD008034.pub2

Orijinal özet için: Kasık Fıtığı

Tam metin için: Tıbbi Özet ve Tam Metin

Son Paylaşımlar