12 Yaşına Kadar Çocuklarda Orta Kulak Enfeksiyonlarını Önlemek İçin Ksilitol Şekeri


Foto: Michael Hawke, MD / Wikimedia Commons

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

12 yaşına kadar çocuklarda akut orta kulak enfeksiyonlarını (AOM) önlemede ksilitolün etki ve emniyeti hakkında kanıtları derledik.

Arka plan

AOM ABD’de küçük çocuklar arasında en sık görülen bakteriyel enfeksiyondur. Ciddi kompliksyonları nadir olmakla beraber bu çocukluk hastalığı sağlık sistemine çok büyük bir yük getirir. ABD’de yaklaşık 20 milyon ofis vizitine neden olur. Antibiyotik tedavisi pahalıdır ve bakterilerde antibiyotiğe dirençli suşların gelişimi endişesi vardır. Cerrahi de invazif ve maliyetlidir, bu faktörler nedeniyle AOM’den korunmak için etkili önlemler aranır. Alternatif bir tedavi ksilitol ya da huş ağacı şekeridir. Bu madde on yıllardır şeker olmayan doğal bir tatlandırıcı olarak, çoğunlukla çikletler, şekerlemeler, diş macunları ve ilaçlar içinde kullanılmakta olup diş çürümesi riskini azaltabiliyor.

Araştırma tarihi

Literatürü 2016 Ocağına kadar araştırdık. Bu derleme, sonuncusu 2011 yılında yayınlanan eski versiyonların güncellemesidir.

Çalışma özellikleri

Toplam 3405 çocuk üzerinde yürütülen, çoğu aynı araştırma grubuna ait 5 klinik araştırma belirledik. 4 Araştırma Finlandiya’da yürütüldü ve üçüne sağlıklı çocuklar, birine de akut solunum yolu enfeksiyonu olan çocuklar alındı. Beşinci çalışma ABD’de yürütüldü ve birinci basamağa başvuranlardan derlenen otite yatkın çocuklar dahil edildi.

Çalışmaların fon kaynakları

Beş çalışma da devletten fon aldı: ve Finlandiyalı araştırmacıların solunum enfeksiyonları tedavisinde ksilitol için ABD patenti bulunuyor.

Önemli sonuçlar

Çiklet, pastil ya da şurup şeklinde verilen ksilitol akut solunum enfeksiyonu olmayan sağlıklı çocuklarda AOM gelişimini %30’dan %22’ye kadar azaltabilir. Yan etkilerde (karında rahatsızlık ve döküntü) fark yoktur. Bu sonuçları temel alarak 12 yaşına kadar olan 1000 çocuktan 299’unun AOM geçirmesi beklenirken, buna karşın ksilitollü çiklet verildiğinde 194 ile 269 arasında çocuğun AOM geçirmesi beklenir. Solunum enfeksiyonu olan ya da otite yatkın olan çocuklardaki koruyucu etki karar verdirici değil.

Kanıt kalitesi

Sağlıklı çocuklar ve solunum enfeksiyonu olan çocuklar için orta, otite yatkın çocuklar için düşüktür.

Kaynak

Azarpazhooh A, Lawrence HP, Shah PS. Xylitol for preventing acute otitis media in children up to 12 years of age. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 8. Art. No.: CD007095. DOI: 10.1002/14651858.CD007095.pub3

Orijinal özet için: Otite Karşı Ksilitol

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv