Adet Gören Kadınlarda Sağlığı İyileştirmek İçin Günlük Alınan Demir Takviyeleri

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Adet gören kadınlarda haftada en az 5 gün alınan oral demirin demir almayanlara kıyasla sağlık sonuçlarına etkileri nelerdir?

Arka plan

Demir eksikliği ve anemi özellikle kadınlarda global olarak sık rastlanan sorunlardır. Düşük demir düzeyleri tedricen anemiye (demir eksikliği anemisi) yol açabilir. Dünyada gebe olmayan kadınların üçte bir kadarı anemiktir. Bu sorun en sık düşük gelirli ülkelerde görülür ancak demir eksikliği ve anemi her yerde kadınlarda daha sık görülür.

Demir eksikliği anemisinin kadınlarda sağlık ve iyilik halini bozduğu düşünülür ve demir takviyesi tablet, kapsül, şurup veya damlaları bu durumun tedavisi için olağan kullanılan müdahalelerdir. Üreme çağındaki gebe olmayan kadınlarda sağlık sonuç ölçütlerini iyileştirmek için haftada en az 5 gün boyunca günlük oral demir alımına dair kanıtları aradık.

Araştırma tarihi

Bu derleme 2015 Kasımına kadar günceldir.

Çalışma özellikleri

Adet gören kadınlarda haftada en az beş gün verilen demirin etkisini, demir verilmemesine karşı kıyaslayan araştırmaları derledik. Derlemeye alınabilecek toplam 8506 hasta üzerinde yürütülmüş 67 araştırma belirledik. Çoğu araştırma 1 ile üç ay arasında sürdürüldü. An sık olarak demir sülfat kullanıldı.

Ana sonuçlar

Demir takviyelerinin anemi ve demir eksikliği prevalansını düşürdüğünü ve kanda hemoglobin seviyesini ve demir depolarını artırdığını bulduk. Demir takviyesi, mesela kabızlık ve karın ağrısı gibi yan etkilerin riskini net olarak artırdı

Kanıt kalitesi

Demirin hemoglobin durumunu iyileştirdiği ve barsak işlevinde değişikliklere yol açtığına dair yüksek kalitede ancak anemi ve demir eksikliği prevalansını azalttığına dair orta kalitede kanıt bulduk. Demirin karın ağrısı gibi diğer sonuç ölçütlerine etkisine dair kanıtlar düşük kalitedeydi. Bu popülasyon grubunda demirin mortaliteye etkisine dair veri bulunmuyor. Haftada en az beş gün oral demir takviyeleri almanın sağlıkla ilgili önemli sonuç ölçütlerine etkisi olup olmadığını belirlemek için daha başka kesinleştirici çalışmalar gerekiyor.

Kaynak

Low MSze Yuan, Speedy J, Styles CE, De-Regil L, Pasricha S. Daily iron supplementation for improving anaemia, iron status and health in menstruating women. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 4. Art. No.: CD009747. DOI: 10.1002/14651858.CD009747.pub2

Orijinal özet için: Kadınlar İçin Demir

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv