Pulmoner Hipertansiyon İçin Çözünür Guanilat Siklaz Uyarıcıları

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Çözünür guanilat siklaz uyarıcıları denen bir grup ilacın pulmoner hipertansiyonlu (PH) hastalarda kullanımını gözden geçirdik. Kıyaslamalar güncel tedavi veya tedavi verilmemesine karşı yapıldı.

Arka plan

PH akciğer kan damarlarında basınç yükselmesidir. Nefes darlığı yapar ve egzersiz yapabilme yetisini düşürerek bayılmalar ve baş dönmesine yol açar. PH kalp yetmezliğine neden olarak yaşamı kısaltır. Tek başına bir hastalık değildir, ancak bir grup hastalığı içerir. Bu derlemeye alınan önemli tipleri arasında pulmoner arter hipertansiyonu (PAH), kronik tromboembolik pulmoner hipertansiyon (KTPH) ve sol kalp hastalığına bağlı PH bulunuyor.

Çalışma özellikleri

Kanıtlar 2016 Şubatın kadar günceldir. Derlemeye PH tanısı alan her yaştan kadın ve erkekler alındı. Sadece randomize kontrollü araştırmalar seçildi. Tüm araştırmalarda kıyaslama tedavi verilmemesine karşı yapıldı. Çalışma süreleri 12 – 16 hafta arasındaydı. Toplam 962 katılımcı üzerinde yürütülen 5 araştırma dedrlendi. Derlenen çalışmaların tümüne ilaç üreticisi sponsor oldu.

Önemli sonuçlar

Çözünür guanilat siklaz uyarıcıları PAH ve tekrarlayan veya inoperabl KTPH’da akciğer basıncını düşürür ve egzersiz kapasitesini iyileştirir görünüyor. Ancak sol kalp hastalığına bağlı PH’da bu etki görülmüyor. Bu ilaçların ölüm oranları ve genel sağlık bozulmasına etkisi olup olmadığı ya da birlikte ciddi yan etkiler olup olmadığı belirsiz. Bu ilaçların fosfodiesteraz 5 inhibitörleri ile birlikte alınmaması gerektiğini gösteren kanıtlar var.

Kanıt kalitesi

Bir sonuç GRADE skor sistemine göre yüksek kaliteli olarak değerlendirildi İkisi orta kuvvette ve sekizi düşük ya da çok düşük kuvvette kabul edildi. Bu, raporlanan sonuçların gerçek etkiyi yansıtmayabileceği anlamına geliyor.

Kaynak

Wardle AJ, Seager MJ, Wardle R, Tulloh RMR, Gibbs JR. Guanylate cyclase stimulators for pulmonary hypertension. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 8. Art. No.: CD011205. DOI: 10.1002/14651858.CD011205.pub2

Orijinal özet için: PHT’de Guanilat Siklaz

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv