Uzun Süre Kalan İdrar Kateterlerini Değiştirme Politikaları


Çizim:  Michał Komorniczak (Poland)

A - Basit üretral kateter B - Açık uçlu (whistle-tip) kateter C - Coude (Tiemann) kateteri D - Ucu kanatlı (Malecot) kateter E - Mantar (de Pezzer) kateter F - Foley kateteri 1 - İdrar drenajı 2- Balon şişirme portu

Cochrane derleme özeti

Arka plan

İdrar kateterleri üretradan mesaneye gönderilir ve idrarı boşaltmaya yarar. Genellikle bunların bir operasyon sonrasında birkaç gün kullanılması gerekir. Ancak bazı durumlarda daha uzun süreli mesane boşaltımı gerekir. Uzun süreli idrar kateterinin bakım ve muhafazası için değişik yollar vardır. Bu derlemede bu farklı metotları sağlık bakım ‘poitikaları’ olarak adlandırdık. Uzun vadeli kateterlerin değişimi ile ilişkili politika örnekleri olarak: değişimler arasındaki süre; değişim esnasında antibiyotik kullanımı; değişim esnasında temizlik solüsyonu veya kayganlaştırıcı kullanımı ve değişimde kullanılan personel, ortam ve tekniklerdir Bu derlemede, uzun süreli kateter değişimi sırasında hangi politikaların hasta bakımının iyileştirmede en etkili olduğunu belirlemeyi amaçlıyor.

Derlemenin ana bulguları

Bu derlemede uzun süreli üriner kateterlerin değiştirilmesinde farklı politikaların etkinliğini değerlendiren yüksek kalitede kanıt yetersizliği olduğu belirlendi. Seçim kriterlerini karşılayan, toplam 107 katılımcı üzerinde yürütülen sadece üç randomize kontrollü araştırma derlendi.

Araştırmalarda; (i) kateter değişimi için farklı intervaller (ii) enfeksiyonun önlenmesi için antibiyotik kullanımı ve (iii) farklı temizleme solüsyonlarının kullanımı değerlendirildi. Kateteri aylık olarak veya bunu yapmak için klinik bir neden olduğunda değiştirmenin, sadece klinik bir neden olduğunda değiştirmeye kıyasla idrardaki bakterileri azalttığını gösteren yetersiz kanıt bulundu.

Enfeksiyondan korunma için değiştirme sırasında antibiyotik kullanmanın etkili olduğunu veya değişim esnasında kateteri temizlemek için su kullanmanın anti-bakteriyel yıkama solüsyonu kadar etkili olup olmadığını söylemek için yeterli kanıt bulunmadı.

Ters etkiler

Araştırmaların hiç birinde, araştırılan politikalarla ilgili ters etkiler raporlanmadı.

Derlemenin kısıtlamaları

Derlenen çalışmaların üçü de çok küçüktü ve metodolojik kusurları vardı. Bu nedenle bu araştırma sorusunu kesin olarak cevaplamak için yeni araştırmalar yapılması gerekiyor. Derleme kanıtları 19 Mayıs 2016’ya kadar günceldir.

Kaynak

Cooper FPM, Alexander C, Sinha S, Omar M. Policies for replacing long-term indwelling urinary catheters in adults. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 7. Art. No.: CD011115. DOI: 10.1002/14651858.CD011115.pub2

Orijinal özet için: Kalıcı Kateter Değiştirme

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Etiketler:

Son Paylaşımlar
Arşiv