Yaşla İlişkili Maküler Dejenerasyonun Başlangıç ve Gelişimini Geciktirmede Statinler


Foto: National Eye Institute, National Institutes of Health

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Statinlerin yaşla ilişkili maküla dejenerasyonunun (YİMD) başlangıç ve gelişimini geciktirmedeki etkileri nelerdir?

Arka plan

YİMD makülanın ilerleyici bir hastalığıdır. Endüstrileşmiş ülkelerde 65 yaş üstü insanlarda körlüğün önde gelen nedenidir. Araştırma çalışmaları kalp hastalığı ve felçlere neden olabilen faktörlerden bazılarının YİMD’ye neden olanlarla aynı olduğunu gösterdi. Statinler kan kolestrol düzeyini düşüren ilaçlardır. Felçleri önlemede çok etkili oldukları için YİMD’ye karşı da koruyucu olabilir.

Çalışma özellikleri

Bu derlemeye iki araştırma dâhil ettik (toplam 144 katılımcı). Katılımcılar çoğu 50 yaş üstünde kadın ve erkekler olup görme keskinlikleri iyiydi. Katılımcılar ya YİMD’e duyarlı ya da hastalığın erken aşamasında teşhis konmuş hastalardı. Her iki çalışmada da simvastatin plaseboya karşı kıyaslandı. 114 Katılımcı alınan büyük çalışma Avustralya’da yürütüldü, katılımcılara günde 40 mg dozda ilaç üç yıl süreyle verildi. Diğer çalışmada 30 katılımcı olup İtalya’da yürütüldü, tedavi günde 20 mg dozla üç ay sürdürüldü. Bu derlemede sağlanan kanıtlar 2016 Martına kadar günceldir.

Önemli sonuçlar

Her iki çalışma da statinlerin YİMD başlangıcı ya da ilerlemesini geciktirmede etkin olup olmadığını belirlemek için yeterli kanıt sağlamadı. Vizyon, yaşam kalitesi ve ters olaylarla ilişkili sonuç ölçütleri eksikti.

Kanıt kalitesi

Genel kanıt kalitesi düşüktü. Küçük çalışmada alınan hasta sayısı ve kısa süreli tedavi dönemi, zamanla gelişen YİMD üzerinde statinlerin etkisini belirlemek için yeterli olamayabilir. Büyük çalışmada katılımcıların %30’u üç yıllık izlem vizitine gelmediler ve eksik bilgi miktarı bu araştırmadan güvenilir bir karar çıkarabilmemizi engelledi.

Kaynak

Gehlbach P, Li T, Hatef E. Statins for age-related macular degeneration. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 8. Art. No.: CD006927. DOI: 10.1002/14651858.CD006927.pub5

Orijinal özet için: Statinler Ve Maküla

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv