Dental Prosedürlere Bağlı Olarak Ağız Boşluğu İle Maksiller Sinüs Arasında Oluşan Bağlantıların Teda


Foto: John Doran / Flickr

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Dental prosedürler nedeniyle ağız ve büyük sinüsler arasında oluşan açıklıkların etkili ve güvenli tedavisi için kanıtlar nelerdir?

Arka plan

Burun etrafındaki ana sinüsün tabanı ağzın arka tarafındaki diş köklerinin doğrudan üzerinde ince bir tabaka oluşturur. Bu yapı bazen enfeksiyon ya da diş tedavisinin ardından hasara uğrar ve ağızla sinüs arasında bir açıklık ya da kanal oluşur. Bunlar oro-antral açıklıklar (OAA) olarak bilinir. OAA olduğu gibi bırakılırsa (bu durumda oro-antral fistül olarak tanımlanır -OAF) kalıcı olabilir ve uzun süren sinüs enfeksiyonlarına neden olabilir. Bu durumlar flep, greft ya da başka tekniklerle cerrahi olarak ya da çeşitli malzeme ve yöntemlerle cerrahi olmayan yolla tedavi edilebilir. OAA ya da OAF kapatılmasında en etkili ve güvenli tedavilere dair az kanıt var ve bu durumları tedavi eden klinisyenler acil ihtiyaç bildiriyor.

Çalışma özellikleri

2015 Temmuzuna kadar farklı veri tabanlarını araştırdık. Derlememize İran’da yürütülen sadece bir çalışma dâhil edildi. Araştırma iki yıl sürdürüldü ve 25 – 56 yaşlar arasında 20 katılımcı alındı. Katılımcılar iki gruba alındı oro antral açıklıkları tedavi etmek için iki cerrahi tedavi kıyaslandı; bir grup saplı yanak yağ yastığı flepi (YYYF) diğer grup yanak flepi (YF) ile tedavi edildi.

Ana sonuçlar ve kanıt kalitesi

Çalışmada YYYF ve YF arasında OAA’nın başarıyla (tamamen) kapatılması anlamında fark kanıtı bulunmadı. Her iki müdahale de cerrahinin bir ay sonrasında başarılı kapatımla sonuçlandı. Bu nedenle çalışmada tedavi başarısızlığından kaynaklanan yan etki raporlanmadı. Derlenen tek çalışmada kayırma hatası riskinin belirsiz ve katılımcı sayısının küçük olmasına bağlı olarak kanıtların kalitesi çok düşük olduğundan bu bulguların genellenmesi mümkün olmayabilir.

Kararlar

Halen mevcut kanıtlar dental prosedürlere bağlı OAA ve OAF’lerin tedavisinde kullanılan müdahalelerin etkileri ile ilgili güvenilir kararlar çıkarmak için yetersizdir. Klinik kararları aydınlatacak güvenilir kanıtlar sağlamak için farklı müdahaleleri değerlendiren iyi tasarlanmış ve iyi raporlama yapan daha başka araştırmalar gerekiyor.

Kaynak

Kiran Kumar Krishanappa S, Prashanti E, Sumanth KN, Naresh S, Moe S, Aggarwal H, Mathew RJ. Interventions for treating oro-antral communications and fistulae due to dental procedures. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 5. Art. No.: CD011784. DOI: 10.1002/14651858.CD011784.pub2

Orijinal özet için: Sinüs - Oral Kavite

Tam metin için: Tıbbi Özet ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv