Karın Cerrahisinden Sonra Mide Barsak Felci, Kusma ve Ağrıyı Önlemede Epidural Lokal Anestezikler

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Karın cerrahisini izleyerek ağrı ve barsak felci (hareket azalması) sık görülür. Laparotomi, laparoskopik kolesistektomi ve kolektomiden sonra hastaların yaklaşık %10.3’ünde geçici barsak felci görülür. Bu hastanede kalış süresini uzatıp prosedür maliyetlerini artırabilir. Karın cerrahisinden sonra ağrıyı tedavi etmenin mümkün yolları arasında epidural ve opioid enjeksiyonları bulunur. Epiduralde dura üstü boşluğa bir kateter konur ve karın bölgesini uyuşturmak için tek başına ya da opioidlerle kombine olarak bir lokal anestezik solüsyonu infüzyonu yapılır. Bu Cochrane derlemesinde karın cerrahisinden sonraki süreçte lokal anestezikle uygulanan bir epiduralin etkisi, opioid bazlı rejimle kıyaslandı.

Araştırma tarihi

Kanıtlar 2014 Aralığına kadar günceldir. Araştırmamızı 2016 Şubatında tazeledik ve “sınıflandırma bekleyen çalışmalar” listesine 16 potansiyel yeni çalışma ekledik, önümüzdeki güncellemede derleme bulgularına eklenecek.

Çalışma özellikleri

33 - 76 yaşlar arasında kadın ve erkek 8754 katılımcı üzerine yürütülen 128 araştırma derledik ve 94 araştırmadaki 5846 katılımcının bilgilerini analize aldık Üç çalışmada araştırmanın resmen tescil edildiği raporlandı.

Araştırma fon kaynakları

Derlenen araştırmalar aşağıdaki kaynaklardan fon sağladı: Hayır kurumları (19), kurum içi kaynaklar (8), devlet kaynakları (15) ve endüstri kısmen ya da tamamen (15). Diğer çalışmalarda fon kaynağı belirtilmedi.

Önemli sonuçlar

Lokal anestezik içeren bir epiduralin, barsak işlevinin geri dönüşü için gereken zamanı opioid bazlı rejime kıyasla azalttığını bulduk (17 saate eşdeğer).

Lokal anestezik ve ve opioid içeren epidural de ağrıyı azalttı (cerrahinin 24 saat sonrasında 0-10 ağrı skalası üzerinden 2.5 puana eşdeğer) ve açık cerrahi için hastanede geçen süreyi azalttı (bir güne eşdeğer).

Lokal anestezikli epiduralin kusma insidensine veya barsakta iyileşme gecikmesine etkili olduğuna dair kanıt bulamadık.

Kanıt kalitesi

Gasto-intestinal işlevin geri dönüşüne dair kanıtları yüksek, ağrı tedavisi için orta derecede ve kusma ya da barsak iyileşmesine etki olmaması için düşük ve açık cerrahi sonrası hastanede geçen süre için çok düşük olarak değerlendirdik.

Kaynak

Guay J, Nishimori M, Kopp S. Epidural local anaesthetics versus opioid-based analgesic regimens for postoperative gastrointestinal paralysis, vomiting and pain after abdominal surgery. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 7. Art. No.: CD001893. DOI: 10.1002/14651858.CD001893.pub2

Orijinal özet için: Epidural Ve Barsak İşlevi

Tam metin için: Tıbbi Özet ve Tam Metin

Son Paylaşımlar