Rotator Kaf Hastalığına Karşı Elektroterapi Uygulamaları


Foto: Elmundo / Wikimedia Commons

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Rotator kaf rahatsızlığı omuz ağrısının olağan nedenlerindendir. Rotator kaf rahatsızlığından yakınan hastalar çoğu zaman ağrının geceleri arttığından kolun baş üstü hareketi gibi özel doğrultulardaki hareketlerinde şiddetlendiğini tarif eder. Sıklıkla işlev kaybı ile birliktedir ve bazı hastalar güç kaybından yakınır.

Elektroterapi uygulamaları vücut içindeki enerjiyi (elektrik, ses, ışık ve ısı) artırma yoluyla ağrıyı azaltma ve işlevi iyileştirmeyi hedefleyen fizik tedavi tipleridir. Bunlar arasında terapötik ultrason, düşük güçlü lazer tedavisi (DGLT), transkutan elektrikle sinir uyarma (TENS) ve pulsasyonlu elektromanyetik alan tedavisi (PEAT) bulunur. Elektroterapiyi fizyoterapistler, şiropraktörler ve osteopatlar gibi farklı klinisyenler uygular. Pratikte, rotator kaf hastalığı olan hastalara diğer fizik tedavilerden (örneğin manuel tedavi, egzersiz veya ikisi birden) ayrı olarak izole tek bir elektroterapi modalitesi seyrek olarak uygulanır.

Çalışma özellikleri

Bu Cohrane derleme güncellemesinin özetinde rotator kaf hastalığı olan kişilerde elektroterapi modellerinin fayda ve zararları hakkında araştırmalardan öğrendiklerimiz sunuluyor. 2015 Martına kadar yayınlanan ilişkin tüm çalışmaları aradık ve toplam 2388 katılımcı üzerinde yürütülmüş 47 araştırma derledik. Katılımcıların %67’si kadın, ortalama yaşı 53 ve şikâyetlerinin ortalama devam süresi 8 aydı. Elektroterapiler ortalama 3 hafta uygulandı.

Önemli sonuçlar

Kalsifik tendinitli hastalarda 6 haftalık taklit ultrasona karşı pulsasyonlu terapötik ultrason tedavisi (bir araştırmadan)

Genel ağrı (düşük skor ağrıda daha çok azalma anlamına geliyor)

Ultrason alan hastalarda ağrı azalması plasebo tedavi uygulananlardan daha fazla oldu. Ağrıda azalma 6 haftada 8.60 puan daha fazlaydı (3.72 ile 13.48 puan arası; %17 mutlak iyileşme). 0 – 52 puan arası skalada ultrason alan hastalar ağrı skorlarındaki azalmayı -14.9 puan, plasebo tedavi alanlar -6.3 olarak ölçtüler.

İşlev (yüksek skor ağrıda daha çok iyileşme anlamına geliyor)

Ultrason alan hastalar plasebo tedavi alanlardan daha fazla iyileşti. İşlevde iyileşme 6 haftada 14.10 puan daha fazlaydı (5.39 ile 22.81 puan arası; %14 mutlak iyileşme). 0 – 100 arası skalada ultrason alan hastalar işlev değişimine 17.8 puan, plasebo tedavi alanlar 3.7 puan değer biçtiler.

Tedavi başarısı

100 hastadan 39 daha fazlası ultrason tedavilerini plasebo grubuna kıyasla başarılı olarak değerlendirdi (%18 ile %60 arası daha fazla iyileşme). Plasebo ile tedavi edilen 100 hastadan 52’sine kıyasla ultrasonla tedavi edilen 100 hastadan 91’i tedavi başarısı bildirdi.

Yan etkiler

Ultrason ya da plasebo tedavi alan katılımcılar yan etki bildirmediler.

Kanıt kalitesi

Düşük kalitede kanıtlar kalsifik tendinitli hastalarda terapötik ultrasonun genel ağrı, işlev, global tedavi başarısı ve yaşam kalitesini kısa vadede (6 hafta) plasebodan daha fazla iyileştirebileceğini; DGLT’nin kısa vadede (üç hafta) ağrı ve işlevi plaseboya kıyasla daha fazla iyileştirebileceğini; DGLT ve ultrasonun diğer fizik tedavi müdahaleleri ile kombine edilince göre klinik olarak önemli bir ek fayda getirmediğini; PEAT’ın plaseboya kıyasla klinik olarak önemli fayda sağlayamadığını gösteriyor. Yapılacak başka yüksek kalitede çalışmaların etki hesabımıza olan güvenimizi değiştirmesi muhtemeldir.

TENS’in ağrı ve işlevi plasebodan daha fazla iyileştirip iyileştirmediğinden ve terapötik ultrasonun ağrı ve işlevi diğer aktif müdahalelerden (manuel tedavi, akupunktur, glukokortikoid enjeksiyonu, glukokortikoid enjeksiyonu ile birlikte oral tolmetin sodyum ve egzersiz) veya LLLT’nin ağrı ve işlevi oral NSAID’lerden ve glukokortikoid enjeksiyonundan daha fazla iyileştirip iyileştirmediğinden, çok düşük kalitede kanıtlardan dolayı emin değiliz.

Kaynak

Page MJ, Green S, Mrocki MA, Surace SJ, Deitch J, McBain B, Lyttle N, Buchbinder R. Electrotherapy modalities for rotator cuff disease. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 6. Art. No.: CD012225. DOI: 10.1002/14651858.CD012225

Orijinal özet için: Rotator Kafta Elektroterapi

Tam metin için: Tıbbi Özet ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv