Deri Kanserlerini Önlemek İçin Güneşten Korunma

Cochrane derleme özeti

Amaç

Bu derleme, topikal güneş koruyucu ve fiziksel bariyer metotlarının (güneş koruyucu elbise, şapka, güneş gözlüğü dışarıdayken aktif olarak gölge arama), spesifik önlem aktivitesi yapılmaasına kıyasla, çocuk ve erişkinlerin cildinde bazal hücreli kanser (BCC) ve skuamöz hücreli kanser (SCC) gelişimini önleyip önlemediğini anlamayı hedefliyor.

Çalışma özellikleri

Keratinosit kanserleri olan BCC ve SCC’ler cildin en sık görülen kanser tipleridir. Bunların temel riski, güneş ışınlarının bir parçası olan ultraviyole radyasyonuna maruziyettir. Bu kanserlerin idaresinde korunma önemli bir yol haline geldiğinden, genel popülasyonda kanserden korunma için bu metotların etkinliğinin değerlendirilmesi önemli.

Tıbbi literatürde koruyucu stratejileri değerlendiren 2016 Mayısına kadar yayınlanmış randomize kontrollü çalışmaları aradık. Derlemeye uygun sadece bir araştırma bulundu. Bu araştırmada, yaş kısıtlaması olmadan genel popülasyonda günlük güneş koruyucu (bata karotenli ve olmayan) kullanımı, ara sıra kullanımına karşı kıyaslandı.

Araştırma Avustralya’da, %55’i açık renk ciltli 1621 katılımcıyla yapıldı. Hastalar histopatolojiyle belirlenen yeni BCC ve SCC gelişimi için 4.5 yıl izlendi.

Ana sonuçlar

Araştırma süresi boyunca, iki grup arasında BCC ve SCC gelişen hasta sayısında fark olmadığı bulundu. Bu durumda güneş koruyucuları her gün ya da ara sıra kullanma arasında bir fark yok görünüyor.

Anahtar mesaj

Derlediğimiz tek çalışma güneş koruyucularıyla ilgili olup, güneşten korunmanın başka şekillerini değerlendiremedik. Güneşten koruyucu elbise, gözlük, şapka kullanımını ya da dış ortamdayken gölge arama gibi başka korunma önlemlerini inceleyen araştırama belirlenemedi.

BC ve SCC’den korunmada her gün güneş koruyucu kullanmanın etkinliğini gösteren kanıt bulamadık. Kanıtların kesinliği düşük olup, gelecekte yapılacak çalışmaların bu sonucu değiştirebileceği anlamına geliyor.

Bata karotenli ya da olmayan güneş koruyucu kullanımının yan etkileri arasında düşük oranda görülen temas allerjisi ve cilt iritasyonu bulunuyor.

Derlememiz 2016 Mayısına kadar güncel.

Kaynak

Sánchez G, Nova J, Rodriguez-Hernandez A, Medina R, Solorzano-Restrepo C, Gonzalez J, Olmos M, Godfrey K, Arevalo-Rodriguez I. Sun protection for preventing basal cell and squamous cell skin cancers. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 7. Art. No.: CD011161. DOI: 10.1002/14651858.CD011161.pub2

Orijinal özet için: Deri Kanserine Karşı Güneş Koruyucu

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv