İlaca Dirençli Epilepside Çoklu Doymamış Yağ Asidi Takviyesi

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Tüm epilepsili hastaların yaklaşık %25-30’u yeterli dozda iki veya daha fazla ilaç almalarına rağmen nöbet geçirmeye devam eder. Buna ilaca dirençli epilepsi denir. Bu grup hastada nöbetlerin kontrolünde faydası olup olmadığını anlamak içim vitamin ve başka takviyeler dahil olmak üzere farklı tedaviler deneniyor.

Metot

İlaca dirençli epilepsili hastalarda nöbetlerin tedavisi için; rutin anti-epileptik ilaçlarına ek olarak çoklu doymamış yağ asitleri ile takviyenin plaseboya kıyasla etkisini araştıran çalışmaları aradık.

Önemli sonuçlar

Toplam 155 hasta (85 erişkin, 70 çocuk) üzerinde yürütülen sadece 3 randomize araştırma bulabildik. Bu çalışmalardan ikisine sadece erişkinler alındı ve gelişmiş ülkelerde yürütüldü (ABD ve UK); üçüncüsüne sadece çocuklar alındı ve Mısır’da yürütüldü. Sadece çocukların alındığı çalışmada tedaviden 12 hafta sonra ÇDYA grubunda, plaseboya göre daha fazla çocuk nöbetsizdi. Benzer şekilde ÇDYA grubunda nöbet sayısında %50 azalma görülen çocuk oranı plaseboya göre daha fazla oldu.

Erişkinlerin alındığı iki çalışmada tedaviden sonra nöbetsiz olan katılımcı sayısı hesaplanmadı. Bu çalışmaların analizleri; nöbet sayısında %50 azalma olan katılımcı yüzdesi (düşük kalitede kanıt), ortalama nöbet sıklığı, yaşam kalitesi veya yan etkilerde fark göstermedi.

Kararlar

Sadece üç küçük çalışmaya dayanan mevcut kanıtlar; ilaca dirençli epilepsisi olan hastalarda nöbet kontrolünü ya da yaşam kalitesini iyileştirmede rutin anti-epileptik ilaçlara ek olarak ÇDYA takviyesi kullanımını desteklemek için yeterli değil.

Kanıtlar 5 Kasın 2015 tarihine kadar günceldir.

Kaynak

Sarmento Vasconcelos V, Macedo CR, de Souza Pedrosa A, Pereira Gomes Morais E, Porfírio GJM, Torloni MR. Polyunsaturated fatty acid supplementation for drug-resistant epilepsy. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 8. Art. No.: CD011014. DOI: 10.1002/14651858.CD011014.pub2

Orijinal özet için: Epilepside ÇDYA

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar