Çocukluk Çağı Kabızlığında Laksatifler

Cochrane derleme özeti

Çocukluk çağı kabızlığı nedir?

Fonksiyonel çocuk kabızlığı sık rastlanan bir problemdir. Fonksiyonel kabızlık terimi belirtiler için altta yatan organik bir neden belirlenemediğinde kullanılır. Belirtiler arasında tipik olarak barsak hareketlerinin sıklığında azalma, dışkı kaçırma ve dışkının kesafetinde değişimlerdir. Çocukların kabızlık tedavisinde klinisyenlerce laksatifler yaygın olarak kullanılmakla beraber, uzun zamandır bu pratiği destekleyen kanıt eksikliği var.

Derleme sorusu

Birincil amaç, çocukluk çağının fonksiyonel kabızlığının tedavisinde kullanılan ozmotik ve uyarıcı laksatiflerin etkinlik ve yan etkilerini değerlendirmektir.

Ozmotik ve uyarıcı laksatifler nedir?

Ozmotik laksatifler barsaktaki dışkının içine su çekerek yumuşatır, barsak hareketlerinin daha sık olmasını ve kolaylaşmasını sağlar. Olağan kullanılan bazı ozmotik laksatifler arasında polietilen glikol (PEG), magnezyum sütü ve laktuloz yer alır. Uyarıcı laksatifler ise barsak kaslarının kontraksiyonunu artırarak hareketleri indükler. Bunlar arasında aloe, kaskara, senna bileşikleri, bisakodil ve kastor yağı yer alır.

Neler araştırıldı

Çocukluk çağı kabızlığının tedavisinde ozmotik ve uyarıcı laksatiflerin etkili olup olmadığını ve bunların herhangi bir zarara neden olup olmadığını (yan etkiler) araştırdık. Tıbbi literatür yaygın olarak 2016 Martına kadar araştırıldı.

Bulgular

Derlemeye toplam 2310 çocukta farklı ilaçları ya plaseboya ya da birbirine karşı kıyaslayan 25 araştırma dâhil edildi. Çalışmaların çoğu küçük çapta olup kalitelerinin düşük ya da belirsiz olduğu yargısına varıldı.

Bu derlemenin sonuçları PEG preparatlarının kabız çocuklarda barsak hareketlerinin sıklığını artırabildiğini gösterdi. Bir çalışmada, kabız çocuklarda barsak hareketlerinin sıklığını artırmak için yüksek doz PEG’in (0.7 g/kg) düşük dozdan (0.3 g/kg) daha üstün olabileceğini gösteren kanıtlar bulundu. Küçük yan etkilerin oranı, genel olarak diğer ilaçlara kıyasla daha azdı. Sık görülen yan etkiler olarak gaz, karın ağrısı, bulantı, diyare ve baş ağrısı görüldü.

Sıvı parafinin (mineral yağı) kabız çocuklarda barsak hareketlerinin sıklığını artırdığına dair bazı kanıtlar da bulundu. Sıvı parafinle sık yan etkiler olarak, karın ağrısı, gerginlik ve sulu dışkı görüldü. Laktulozun diğer ilaçlardan üstün olduğunu gösteren kanıt bulunmadı, laktuloz plasebo ile kıyaslanmadı.

Bu çalışmalar süre olarak nispeten kısa olduğundan bu ajanların uzun vadeli etkinliğini değerlendirmek güçtür. Çocuklardaki bu problemin çoğunlukla kronik olan doğası nedeniyle uzun vadeli etkinlik önemlidir.

Derlenen çalışmalardaki kalite sorunlarına bağlı olarak sonuçların dikkatle yorumlanmalıdır. Bu nedenle kararlarımızın kuvveti ileri derecede sınırlı olup, daha fazla araştırma gerekiyor. Yönelinmesi gereken önemli sorular arasında, sıvı parafinin âşikâr etkinliğine karşın, sınırlı derecede araştırılmış olan güvenliği bulunuyor. Gelecekteki araştırmalarda özellikle sıvı parafin PEG ile kıyaslanmalı. Klinik pratiği daha iyi aydınlatmak için PEG’in kronik kabızlığın uzun vadeli tedavisindeki rolü de daha fazla araştırma gerektiriyor. Laktülozu plasebo ile kıyaslayan çalışmalar da eksik.

Kaynak

Gordon M, MacDonald JK, Parker CE, Akobeng AK, Thomas A. Osmotic and stimulant laxatives for the management of childhood constipation. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 8. Art. No.: CD009118. DOI: 10.1002/14651858.CD009118.pub3

Orijinal özet için: Çocukta Laksatif

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv