Ön Çapraz Bağ Yaralanmasının Cerrahi Tedavisinde Greft Fiksasyonu İçin Metal Vidaya Karşı Biyo-absor


Foto: Chih-Hwa Chen / Wikimedia Commons

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Ön çapraz bağ (ÖÇB) dizi stabilize eden eklem bağıdır. ÖÇB yaralanmaları futbol, basketbol ve eltopu oyuncuları gibi sporcularda daha sıktır. ÖÇB yaralanması olan birçok hastaya bağın rekonstrüksiyonu için cerrahi uygulanır. ÖÇB rekonstrüksiyonunda femur ve tibia uçlarına açılan tünellerden geçirilen bir greft ligament kullanılır. Grefti kemiğe tutturmak için sıklıkla vidalar kullanılır ve bunlar geleneksel olarak metal vidalardır. Bunlar genellikle başarılı olmakla beraber, başka cerrahi girişim gerektiğinde çıkarılmaları zordur. Ayrıca dizin MRG ile görüntülenmesini de engeller. Bu dezavantajlardan kaçınmak ve hasta taleplerine cevap verebilmek amacıyla zamanla eriyip giden maddelerden yapılan (biyo-absorbabl) vidalar geliştirildi. Ancak bu vidalarla birlikte iltihap, enfeksiyon ve cerrahi başarısızlık riski bildirileri var.

Araştırma sonuçları

Greft sabitlemede biyo-absorbabl ve metal vidaları kıyaslayan randomize çalışmalar için bilgi tabanlarını 2016 Ocağına kadar taradık. ÖÇB rekonstrüksiyon cerrahisi yapılan toplam 944 katılımcı üzerinde yürütülen 12 araştırma derledik.

Önemli sonuçlar

Biyo-absorbabl ve metal vidalarla sabitlenen greftlerle tedavi edilen hastaların diz işlevinde kendi bildirdikleri işlev ölçütleri bir, iki ve beş yılda benzerdi. İki vida arasında kişilerin bir ve iki yıldaki aktivite düzeylerinde de fark görülmedi. Ancak biyo-absorbabl malzeme ile birlikte tedavi başarısızlığı daha fazla olduğuna dair kanıtlar vardı. Bunlar arasında cerrahi sırasında vida kırılması ve daha fazla sayıda greft rüptürü yer alıyor.

Kanıt kalitesi

Derlenen 12 çalışmada da sonuçların güvenilirliğini etkileyebilecek zaaflar vardı. Kanıt kalitesinin çok düşük kalitede olduğuna kanaat getirdik ki bu da sonuçlardan emin olmadığımız anlamına geliyor.

Kararlar

Kısıtlı kanıtlar diz işlevi ve aktivite düzeylerinde biyo-absorbabl vidalarda bir üstünlük göstermiyor. Ancak bu vidalar cerrahi esnasında kırılabiliyor, bu da sonradan tedavi başarısızlığı ile sonuçlanabilir. Daha başka çalışmalar yapılması bir öncelik gibi görünmüyor, ancak eğer yapılırsa maliyet de araştırılmalıdır.

Kaynak

Debieux P, Franciozi CES, Lenza M, Tamaoki M, Magnussen R, Faloppa F, Belloti J. Bioabsorbable versus metallic interference screws for graft fixation in anterior cruciate ligament reconstruction. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 7. Art. No.: CD009772. DOI: 10.1002/14651858.CD009772.pub2

Orijinal özet için: Biyoabsorbabl Vida

Tam metin için: Tıbbi Özet ve Tam Metin

Son Paylaşımlar