Crohn Hastalığında Aktiviteyi Değerlendirmek İçin Skorlama Göstergeleri

Cochrane derleme özeti

Crohn hastalığı nedir?

Crohn hastalığı, karın ağrısı, yorgunluk, diyare ve kilo kaybı ile karakterize, kronik bir iltihabi barsak hastalığıdır. Crohn hastaları, hastalık belirtilerini gösterdiğinde hastalığın “aktif” olduğu, belirtiler durduğunda “remisyonda” olduğu söylenir.

Endoskopik skor indeksi nedir?

Bir endoskopik skorlama indeksi, hastalık aktivitesini, hekimin endoskopi esnasında gördüklerine dayanarak skorlayan bir göstergedir. Endoskopi mide barsak sisteminin kamera le görülmesini sağlayan cerrahi olmayan bir uygulamadır. Hastalık aktivitesini endoskopiyi yapan doktor ya da prosedür videoya alınırsa uzaktaki bir başka doktor indeksle derecelendirebilir.

En sık kullanılan endoskopik skorlama indeksleri Crohn Hastalığı Endoskopik Şiddet İndeksi (CHEŞİ) ve Crohn Hastalığı İçin Basit Endoskopik Skor (CHBES)’tir.

Neler araştırıldı?

Endoskopik skorlama indekslerinin geçerli olması yanı ölçmeleri beklenen şeyi doğru olarak ölçmeleri önemlidir. CHEŞİ ve/veya CHBES’in geçerliliğinin araştırma çalışmaları ile değerlendirilip değerlendirilmediğini araştırdık.

Ne bulundu?

Araştırmamızda ve CHEŞİ ne de CHBES’in geçerliliğinin tamamen ispatlanmış olmadığı bulundu.

Kaynak

Khanna R, Nelson SA, Feagan BG, D'Haens G, Sandborn WJ, Zou G, MacDonald JK, Parker CE, Jairath V, Levesque BG. Endoscopic scoring indices for evaluation of disease activity in Crohn’s disease. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 8. Art. No.: CD010642. DOI: 10.1002/14651858.CD010642.pub2

Orijinal özet için: Endoskopik Skorlama

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv