İleri Hepatosellüler Kansere Karşı İtriyum Mikroküre İle Radyo-Embolizasyon


Foto: dr.Smits / Wikimedia Commons

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

İleri karaciğer kanserli hastalarda itriyum mikroküre ile radyo-embolizasyonun mevcut başka tedavilere kıyasla fayda ve zararları nelerdir?

Arka plan

Hepatosellüler karsinoma karaciğerin en sık görülen habis tümörü ve dünyada en sık rastlanan beşinci habis tümördür. Hastaların çoğunda ileri aşamalarda teşhis edilir. Bu insanlar için tedavi seçenekleri arasında ablasyon tedavisi (tümörün tahribi), embolizasyon tedavisi (hepatik arterden tümöre giden kan akımını kesmek), radyoterapi veya hedefli bir tedavi olan sorafenib tedavisidir (kanser hücrelerini tanımlayıp saldıran, normal hücreleri koruyan bir madde kullanılan tedavi). İtriyum mikroküre ile radyo-embolizasyon, radyoaktif materyal yapıştırılmış çok küçük küreciklerin tümöre kan sağlayan damara enjeksiyonudur. Radyoaktivitenin vücudun diğer kısımlarını etkilemeden tümörü tahrip edeceği varsayılır.

Çalışma özellikleri

Derleme yazarları ileri karaciğer kanseri olan hastaların tedavisinde itriyum mikroküre ile radyo-embolizasyonun rolünü netleştirmek için tıbbi literatürü araştırdılar. Müdahale hakkında oluşturulacak kararlara dayanak olacak istatistik analizler yapmak için randomize kontrollü araştırmaları aradılar. Kanıtlar 2015 Ekimine kadar günceldir.

Önemli sonuçlar

İleri karaciğer kanserli 68 hastanın randomize edildiği iki küçük klinik araştırma bulundu. Bir çalışmada radyo-embolizasyon kemo-embolizasyonla kıyaslandı. Diğerinde sorafenible birlikte radyoembolizasyonu tek başına sorafenibe karşı kıyaslayan bir çalışmanın güvenlik analizi sunuldu. Bu iki küçük çalışma bu müdahalenin bu hastalıkta kullanılan diğer standart tedaviler kadar güvenli olabileceğini gösterdi. Süregiden beş RKA belirledik, sonuçları henüz tamamlanmadı.

Kanıt kalitesi ve kararlar

İki küçük düşük kalitede randomize araştırmadan sağlanan kanıtlar, ileri hepatosellüler kanserli hastalarda itriyum-90 mikroküre ile radyo-embolizasyonun faydalı ve zararlı potansiyel etkileri hakkında karara varmak için yetersizdi. Daha başka randomize kontrollü araştırma gerekiyor.

Kaynak

Abdel-Rahman OM, Elsayed Z. Yttrium-90 microsphere radioembolisation for unresectable hepatocellular carcinoma. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 2. Art. No.: CD011313. DOI: 10.1002/14651858.CD011313.pub

Orijinal özet için: Hepatosellüler Ca. Embolizasyon

Tam metin için: Tıbbi Özet ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv