Müzikli Müdahaleler Kanser Hastalarına Fayda Sağlar mı?

Cochrane derleme özeti

Konu

Kanser yaygın duygusal, fiziksel ve sosyal acılara yol açabilir. Güncel kanser bakımı, yaşam kalitesini artırmak için gittikçe artan ölçüde psikososyal müdahalelerle bütünleşiyor. Müzik tedavisi ve müzik tıbbı müdahaleleri kanserli hastalarda belirtiler ve yan etkileri hafifletmek ve psikososyal ihtiyaçlara yönelmek için kullanıldı. Müzik tıbbı müdahalelerinde basitçe, hasta bir tıbbi profesyonel tarafından önerilen, önceden kaydedilmiş müziği dinler. Müzik tedavisi ise eğitimli bir müzik terapistince müzik müdahalesinin düzenlenmesini, bir tedavi sürecinin varlığını ve kişiye özel tasarlanmış müzik deneyiminin kullanımını gerektirir.

Derlemenin amacı

Bu derleme, 2011 yılında yayınlanan ve derlediği 30 çalışmada müzik müdahalelerinin çeşitli psikolojik ve fiziksel sonuç ölçütlerinde etkisini bulan eskisinin güncellemesidir. Bu güncelleme için kanserli hastalarda müzik müdahalelerinin psikolojik ve fiziksel sonuç ölçütlerine etkisini araştıran başka çalışmalar aradık. Ocak 2016 tarihine kadar yayınlanmış ve süren çalışmaları araştırdık. Müzik tedavisi ya da müzik tıbbını tek başına standart tedaviyle veya başka tedavilerle kombine standart bakımla ya da plaseboyla kıyaslayan tüm çalışmaları göz önüne aldık.

Ana bulgular

22 yani araştırma belirledik, böylece bu güncellememiz toplam 3731 katılımcı üzerinde yürütülen 52 araştırmaya dayanıyor. Bulgularımız müzik tedavisi ve müzik tıbbının kanserli hastalarda; anksiyete, ağrı, yorgunluk, kalp hızı, solunum hızı ve kan basıncı üzerine faydalı etki yapabileceğini gösteriyor. Depresyona dair kanıtların çok düşük kalitede olması nedeniyle müzik müdahalelerinin ne etkisi olduğu belirsiz. Müzik tıbbı değil fakat müzik tedavisi müdahaleleri hastanın yaşam kalitesini artırabiliyor.

Müzik müdahalelerinin mod, üzüntü veya fiziksel işlevi iyileştirdiğine dair kanıt bulamadık ancak bu sonuç ölçütleri sadece birkaç araştırmada incelendi.

Bu özellikleri araştıran yeterli araştırma olmadığından, müdahalelerin bağışıklık işlevi, başa çıkma, dayanıklılık veya iletişim sonuçlarına etkileri hakkında bir karar çıkaramıyoruz.

Müzik müdahalelerinin ters etkisi bildirilmedi.

Kanıt kalitesi

Çoğu araştırmada kayırma hatası riski yüksekti, bu nedenle bu sonuçların dikkatle yorumlanması gerekiyor. Derlenen çalışmalarda herhangi bir çıkar çatışması belirlemedik.

Kararlar

Müzik müdahalelerinin kanserli hastalarda anksiyete, ağrı, yorgunluk ve yaşam kalitesine faydalı etki gösterebildiği kararına vardık. Dahası, müziğin kalp hızı, solunum hızı ve kan basıncına küçük bir pozitif etkisi olabiliyor. Genel yaşam kalitesine etkisi olan anksiyete, yorgunluk ve ağrıda azalma kanserli hastalar için önemli sonuç ölçütleridir. Bu nedenle müzik tedavisi ve müzik tıbbı müdahalelerinin psikososyal kanser bakımı içine dâhil edilmesinin düşünülmesini öneririz.

Kaynak

Bradt J, Dileo C, Magill L, Teague A. Music interventions for improving psychological and physical outcomes in cancer patients. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 8. Art. No.: CD006911. DOI: 10.1002/14651858.CD006911.pub3

Orijinal özet için: Kanserde Müzik

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Etiketler:

Son Paylaşımlar
Arşiv