Periferik Arter Greftlerinde Başarısızlığı Önlemek İçin Antiplatelet İlaçlar


Çizim: Vtvu / Wikimedia Commons

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Aterosklerozlu hastalarde semptomatik periferik arter hastalığı kesikli topallama, yürümede engelleyici ağrı veya istirahatte ağrıya neden olan kritik ekstremite iskemisi, ülserasyon, gangren ve bacağı kaybetme riskiyle kendini gösterebilir. Bir tedavi seçeneği bir greft yerleştirme ve da bacaktaki ana arterdeki tıkanmayı baypas etmek için geçici damar yerleştirmedir. Hastanın bacağından alınan bir ven parçası kullanımı çoğu zaman, plateletleri tutarak grefti tıkayan pıhtılaşmaya yol açabilen dakron ya da poli-tetraflor-etilen gibi yapay veya prostetik malzeme kullanmaktan daha iyidir. Greftin açık kalmasını etkileyen başka faktörler arasında baypasın uzunluğu, greftin artere bağlandığı yer ve greftin dışındaki kan akımıdır. Greftte daralma en çok, hiperplazi veya damarın iç tabakasında düz kas hücrelerinin sayısında artma ve bunu izleyerek daralan bölgede tromboz oluşumu nedeniyle görülür.

Çalışma özellikleri

Toplam 5683 katılımcının randomize edildiği 16 araştırmayı derledik. 9 farklı tedavi grubu değerlendirildi. Aspirin (ASA) veya aspirin+dipiridamol (ASA/DIP) plaseboya karşı ya da tedavi verilmemesine karşı (6 çalışma); ASA veya ASA/DIP pentoksifiline karşı (2 çalışma); ASA/DIP indobufene karşı (1 çalışma); ASA veya ASA/DIP K vitamini antagonistlerine karşı (2 çalışma); ASA düşük molekül ağırlıklı heparine karşı (1 çalışma), tiklodipin plaseboya karşı (1 çalışma); ASA prostglandin E1’e karşı (1 çalışma); ASA naftidrofurile karşı (1 çalışma) ve klopidogrel+ASA tek başına ASA’ya karşı (1 çalışma) kıyaslandı. Farklı kıyaslamaları ayrı ayrı değerlendirdik ve mümkün olduğunda farklı tipte, venöz ya da protez greft takılan katılımcıları da ayrı ayrı değerlendirdik.

Kanıt kalitesi

Dermememizde sağlanan kanıtların kalitesi farklı kıyaslamalar için kanıt sağlayan çalışma sayısının azlığına bağlı olarak düşük ve ortaydı; birkaç çalışmada katılımcılar kayırma hatası getirecek şekilde randomize ve analiz edildi ve çalışmalar derlemenin önceden belirlenen sonuç ölçütlerinin çoğuna yönelik değildi ya da sonuçlar çalışmalar arasında farklı şekillerde raporlandı. Tedavi dozajları da çalışmalar arasında değişkendi. Genel çalışma kalitesi orta olup en büyük problem çalışmaların çoğunda randomizasyon metotlarının veya sonuçları değerlendirenlerin körlenmesinin açıklanmamış olmasıydı. Çalışma kalitesi ile ilgili diğer ana problem katılımcı ve personelin tedaviye karşı körlenmemiş olmasıydı.

Ana sonuçlar

ASA veya ASA+dipiridamolun plasebo veya ilaç verilmemesine karşı kıyaslamasına 6 çalışma alındı ve sağlam bir analize imkân sağladı. Bu tedavi grubu için ASA veya AS/DIP tedavi grubunda greft açıklığı iyiydi. Protez greftleme yapılanlarda iyileşme olup venöz greftleme yapılanlarda yoktu.

Sadece bir tek çalışmada sekonder açıklık değerlendirildi, tedavi grupları arasında fark bulunmadı. Bu kıyaslama için genel, gastro-intestinal, kanama ve yara/greft enfeksiyonu gibi yan etkilerde fark yoktu. Yine amputasyonlar, kardiyovasküler olaylar ve herhangi bir nedenden ölümler de gruplar arasında benzerdi.

ASA veya ASA/DIP ile K-vit antagonistleri kıyaslamasına iki çalışma dahil edildi, biri 2000 üzerinde katılımcısı olan çok büyük bir çalışmaydı. 3, 6 veya 24 ayda primer greft açıklığında tedaviler arasında fark yoktu ve ekstremite amputasyonu, kardiyovasküler olaylar veya mortalitede fark kanıtı bulunmadı.

Bir büyük çalışmada klopidogrel+ASA, tek başına ASA’ya karşı kıyaslandı prostetik ve venöz olanlar dahil tüm greftlerde 24 ayda primer açıklık için fark kanıtı bulunmadı.

Klopidogrel+ASA grubunda toplam kanamada artış kanıtı bulundu, hafif ve orta kanamalar arttı, şiddetli veya öldürücü kanamalarda fark bulunmadı. Tedavi grupları arasında ekstremite amputasyonu veya herhangi bir nedenden ölümler arasında fark bulunmadı. Kalan kıyaslamalarda, perferik baypas sonrasında gerft açıklığı üzerine tedavinin etkisi ve emniyeti hakkında sağlam kararlar çıkarmak için halen yeterli kanıt bulunmuyor.

Kaynak

Bedenis R, Lethaby A, Maxwell H, Acosta S, Prins MH. Antiplatelet agents for preventing thrombosis after peripheral arterial bypass surgery. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 2. Art. No.: CD000535. DOI: 10.1002/14651858.CD000535.pub3

Orijinal özet için: Vasküler Greft Başarısızlığı

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar