İdrar Çıkarma Bozukluğu Olan Erkeklerde Alt İdrar Yolu Belirtilerinin İdaresinde İnvazif Ürodinamik

Cochrane derleme özeti

Arka plan

İdrar çıkarma belirtileri –alt idrar yolu belirtilerinin spesifik bir grubu- idrar boşaltırken güçlük çeken erkeklerin yaşadığı belirtilerdir. Bunlar idrar akışında yavaşlama, idrarın saçılarak çıkması, idrar çıkarmaya başlamada zorluk ve idrar boşaltımı bitti sanıldıktan sonra idrar damlamasıdır. Bu belirtiler hastalar için önemli derecede huzur kaçırıcı ve üzücü olabilir ve yaşamlarında kısıtlamalar ve zorunluluklara neden olur.

Sinir ve kas işlevini, mesane çevresi ve içindeki basıncı ve başka faktörleri ölçmek için kullanılan invazif ürodinamik testler bu belirtilerin neden yaşandığını açıklamaya yardımcı olabilir. Bazı hastalar bu testleri rahatsız edici ya da ağrılı bulabilir. Ancak sonuçlar idrar çıkarma belirtilerinin nedenini ortaya çıkarabilir ve sağlıkçılara en etkili tedaviyi seçmede rehberlik edebilir. Bu yaklaşım tedavilerin nispi başarılarını iyileştirebilir ve gereksiz tedaviden kaynaklanan zarar riskini azaltabilir.

Derlemenin ana sonuçları

350 kadar hasta üzerinde yürütülen iki araştırma bulduk, bir çalışmada sadece 339 hastanın bilgileri sağlandı. Kanıtlar invazif ürodinamik testlerin hastalar için daha iyi sonuçlar sağladığını göstermede yetersiz kaldı. Bazı kanıtlar bunların bakım kararlarını daha az sayıda hastaya cerrahi uygulanmasını sağlayacak şekilde değiştirdiğini gösterdi. Ancak bakımdaki bu değişimin tedaviden sonra hastalarda belirtilerin azalmasına yol açtığını gösteren kanıt bulunmuyor; hastaların daha iyi bir yaşam kalitesi bildirip bildirmediği de bilinmiyor.

Ters etkiler

Derlenen araştırmalardan invazif ürodinamik teste giren hastalarda yan etkilerin ne sıklıkta olduğunu gösteren bilgi sağlanmadı.

Derlemenin kısıtlamaları

Araştırmalarda, idrar çıkarma işlevinde bozukluk olan erkeklerde invazif ürodinamik testlerin faydaları ile ilgili yeterli bilgi sağlanamıyor. Hastaların sadece belirtilere, fizik muayene bulgularına ve non-invazif test sonuçlarına bağlı olarak ya da ürodinamik testlerden sağlanan ekstra bilgilere dayanarak tedavi kararlarına rastgele atandığı daha çok araştırma yapılması gerekiyor. Gelecekteki çalışmaların sağlık hizmeti sunucularına, hastaların bu ekstra testlerden fayda sağlayıp sağlamayacağı ve sağlık sistemleri için iyi bir değer taşıyıp taşımadığını belirlemede yardımı olacaktır.

Kaynak

Clement K, Burden H, Warren K, Lapitan M, Omar M, Drake MJ. Invasive urodynamic studies for the management of lower urinary tract symptoms (LUTS) in men with voiding dysfunction. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 4. Art. No.: CD011179. DOI: 10.1002/14651858.CD011179.pub2

Orijinal özet için: İnvazif Ürodinami

Tam metin için: Tıbbi Özet ve Tam Metin

Son Paylaşımlar