Komplike Apandisitte Apendektomi Sonrası Dren Kullanımı


Foto: Hic et nunc / Wikimedia Commons

Cochrane derleme özeti

Güncelleme

Derleme sorusu

Komplike apandisit için yapılan açık apendektomide dren kullanımı periton içi apse insidensini düşürür mü?

Arka plan

Apandisit, apendiksin iltihabını ifade eder. Apendektomi bu organın ameliyatla çıkarılmasıdır, primer olarak akut apandisitli hastalarda yapılır. Gangrenöz ya da delinmiş olarak tanımlanan komplike apandisit nedeniyle apendektomi yapılan hastalarda ameliyat sonrası komplikasyondan yakınma ihtimali daha fazladır. Bu ameliyattan sonra periton içi apseyi önlemek için rutin olarak cerrahi dren yerleştirme tartışmalı ve sorgulanan bir konudur.

Çalışma özellikleri

Toplam 521 katılımcıyla yapılan 6 klinik araştırma belirlendi. Tümünde de komplike apandisit için apendektomi yapılan hastalarda dren kullanımı, kullanılmamasına karşı kıyaslandı. Araştırmalar ABD, Hindistan, Kenya, Pakistan ve Türkiye’de yapıldı. Katılımcı yaşları 0 - 82 arasındaydı. Kanıtlar 30 Haziran 2017 tarihine kadar güncel.

Anahtar sonuçlar

Analizler, periton içi apse ya da yara enfeksiyonu açısından dren kullanımıyla kullanılmaması arasında fark göstermedi. Drenaj grubunda ölüm oranı daha yüksekti ve hastanede kalış süresi 2 gün kadar daha uzun (ortalama yatış süresinde %43.5 artış) oldu. Araştırmalarda maliyet, ağrı ve yaşam kalitesi raporlanmadı. Sonuç olarak komplike apandisit için açık apendektomi olan hastalarda abdominal drenajla bir klinik iyileşme olduğuna dair kanıt bulunmuyor.

Kanıt kalitesi

Derlenen araştırmaların tümünde metodolojik kalite ve sonuç raporlama anlamında eksikler vardı. Genel olarak güncel kanıtların kalitesinin çok düşük olduğu yargısına varıldı.

Kaynak

Li Z, Zhao L, Cheng Y, Cheng N, Deng Y. Abdominal drainage to prevent intra-peritoneal abscess after open appendectomy for complicated appendicitis. Cochrane Database of Systematic Reviews 2018, Issue 5. Art. No.: CD010168. DOI: 10.1002/14651858.CD010168.pub3

Orijinal özet için: Komplike Apandisitte Dren Kullanımı

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

2014 Versiyonu Cheng Y ve ark.

Cochrane derleme özeti

Apandisit apendiksin iltihaplanmasıdır. Apendektomi, apendiksin cerrahi olarak çıkarılmasıdır ve primer olarak akut apandisitlerde yapılır. Gangrenöz veya perfore apandisit şeklinde komplike olan apandisit nedeniyle apendektomi yapılan hastalarda ameliyat sonrası komplikasyon riski daha fazladır. Komplike apandisitlerde, apendektomiden sonra periton içi apseyi önlemek için rutin olarak bir cerrahi dren yerleştirme tartışmalıdır.

​​Bu sistematik derlemeye toplam 453 hasta üzerinde yürütülen 5 randomize kontrollü araştırma dâhil edildi. Beş çalışmada da komplike apandisit için acil açık apendektomi yapılan olgularda dren kullanımı dren kullanmamaya karşı kıyaslandı. Tüm çalışmalarda kayırma hatası riski yüksekti, bu da fayda ve zararların olduğundan fazla ya da az hesaplanmış olması ihtimalini gösteriyor.

Dren kullanımı ile kullanılmaması arasında periton içi apse oranında fark bulunmadı. Dren grubunda hastanede kalış süresi, dren takılmayan gruba göre daha uzundu (yaklaşık iki gün, ortalama kalış süresinde %34.4 artış)

Mevcut araştırma kanıtlarının kalitesi çok düşük. Komplike apandisitte açık apendektomiden sonra rutin dren kullanımının periton içi apseyi önlemede bir etkisi olup olmadığı belirsiz. Bu hastalarda acil açık apendektomiden sonra rutin dren kullanımı taburculuğu geciktirebilir.

Kaynak

Cheng Y, Zhou S, Zhou R, Lu J, Wu S, Xiong X, Ye H, Lin Y, Wu T, Cheng N. Abdominal drainage to prevent intra-peritoneal abscess after open appendectomy for complicated appendicitis. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 2. Art. No.: CD010168. DOI: 10.1002/14651858.CD010168.pub2

Orijinal özet için: Apendektomide Dren

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv