Periton Diyalizi Olan Hastalarda Peritonit İçin En İyi Tedavi Hangisi?


Foto: BAXTER CZECH spol. s r.o. / Wikimedia Commons

Cochrane derleme özeti

İleri böbrek hastaları periton diyalizi (PD) ile tedavi edilebilir. Bunun için karın duvarından içeri, periton içine bir kalıcı kateter yerleştirilir. Günde birkaç defa içeri steril sıvılar verilir ve alınır. Periton hücreleri, böbrek işlevi bozulduğu için biriken tuz ve toksinlerin içeri ve dışarı hareketine izin verir. Kandaki atık ürünler diyaliz sıvısına geçer ve peritondan boşaltılan sıvı ile birlikte vücuttan atılır.

PD’nin en sık görülen ciddi komplikasyonu periton enfeksiyonudur, yani peritonittir. Tekrarlayan enfeksiyon, PD’yi kesme gereği, periton membran işlevinin bozulması, uzun süreli yatış potansiyeli ve ölüm risklerini azaltmak için etkili tedavi gerekir.

PD ile birlikte görülen peritonite karşı müdahalelerin bu derlemesinde toplam 2433 hasta üzerine yürütülen 42 araştırma belirlendi. Çalışmaların çoğu küçük, demode, düşük kalitede olup tutarsız tanımlar ve doz rejimleri içermekteydi. Genel olarak, PD hastalarında peritonitin en iyi tedavisi ile ilgili bilgiler tedaviye yol göstermede yetersizdir.

Periton içi antibiyotikler, İV antibiyotiklere kıyasla tedavi cevaplarını iyileştirir görünüyor. Glikopeptitler, birinci nesil sefalosporinlere kıyasla şifa ihtimalini artırabiliyor. Rutin peritoneal lavaj veya fibrinolitik ajanlar kullanımının belirgin bir rolünün olmadığı görülüyor.

Periton içi yola karşı İV verilen antibiyotiklerin ve farklı antibiyotiklerin; tedavinin zararlarının yeterince değerlendirilmesi dâhil hastayla ilişkili sonuç ölçütlerine etkilerini kıyaslayan başka ve daha büyük randomize kontrollü araştırmalar hala gerekiyor.

Kaynak

Ballinger AE, Palmer SC, Wiggins KJ, Craig JC, Johnson DW, Cross NB, Strippoli GFM. Treatment for peritoneal dialysis-associated peritonitis. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 4. Art. No.: CD005284. DOI: 10.1002/14651858.CD005284.pub3

Orijinal özet için: Diyalizde Peritonit

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv