Erişkinde Kronik Subdural Hematom Ameliyatından Sonra Dren Kullanımı


Foto: James Heilman, MD / Wikimedia Commons

Cochrane derleme özeti

Kronik subdural hematom (KSDH) nedir?

Kronik subdural hematom beyin ve çevresindeki dura mater zarı arasında yavaş yavaş kan birikmesidir. KSDH olağan görülen bir kafa içi kan birikimi olup yaşlılarda daha sık görülür. %75 kadarına kafa travması neden olur, bu travma küçük olabilir ve birlikte şuur kaybı, kusma ve nöbet ya da başka travma sonrası belirtisi görülmeyebilir. KSDH belirtileri büyüklüğüne ve basınç yaptığı beyin bölgesine bağlıdır; konfüzyon ve koma, hafıza problemleri, konuşma, yutma veya yürümede güçlük, uyuklama, baş ağrısı, nöbet, kollar, bacaklar ve yüzde zaaf veya duygusuzluk görülebilir.

KSDH nasıl tedavi edilir?

KSDH en etkili olarak burr-hole (matkap deliği) aspirasyonu denen cerrahi girişimle tedavi edilir. Bu prosedürde hematom üzerinden kafatasında matkapla bir ya da iki delik (5 - 30 mm genişliğinde) açılır. Biriken kan bu deliklerden yıkanarak boşaltılır. Bazen ameliyat bitiminde cerrah, drenajı sürdürmek için hematomun oluşturduğu boşluğa deliklerden birinden çıkan yumuşak silikon dren yerleştirir (subdural drenaj). Bu drenler sonradan biriken herhangi bir sıvıyı dışa aktarır ve çıkarılmadan önce 24 – 48 saat yerinde kalır. Buna alternatif olarak, yara dren koymadan kapatılır.

Drenler neden önemli olabilir?

Nüks (yani aynı yerde yeniden KSDH oluşumu) bu hastalığın büyük bir sorunudur ve bunları gidermek için hastaların yeniden ameliyatı gerekebilir. Drenler nüksleri azaltabilir, ancak rutin olarak kullanılmaz. Bu derlemenin yazarları matkap deliği ameliyatı olan hastalarda dren kullanımının KSDH’nin nüks etme riskini azaltıp azaltmadığını anlamak istediler.

Çalışma özellikleri ve ana sonuçlar

En güvenilir kanıtları sağlamak için, konuya ilişkin randomize kontrollü araştırmaları bulmak amacıyla tıbbi literatür 2014 Kasımına kadar geniş bir şekilde tarandı. Toplam 968 hasta üzerinde yürütülen, KSDH girişiminden sonra dren kullanımını, dren kullanılamayan hastalara karşı kıyaslayan 9 RKA bulundu. Araştırmalar Hindistan, Türkiye, İran, Almanya, Birleşik Krallık ve Japonya’da yürütüldü. Tüm katılımcılar, çoğu 60 yaş üzerinde erişkinlerdi. Tüm araştırmalarda çok benzer cerrahi prosedürler uygulandı. Hastalar 6 araştırmada 6 ay, kalan üç çalışmada üç ay, bir ay ve üç hafta izlendi.

Araştırma sonuçlarını bir araya getirmemiz mümkün oldu. Bu analiz dren kullanımının matkap deliği ameliyatından sonra KSDH’nın nüks riskini, dren kullanılmayan gruba kıyasla yaklaşık %50 kadar azalttığını gösterdi. Ancak drenli ve drensiz tedavi grupları arasında ameliyat sonrası komplikasyonlarda (yani enfeksiyon, nöbet, ya da ani kanama), ölümlerde veya işlevsel sonuç ölçütlerinde (yani KSDH’nın etkilediği yetilerin geri kazanılması) net fark bulunmadı.

Kanıt kalitesi

Bu derlemenin sonuçları ileride yapılacak başka çalışmalardan sağlanacak sonuçlarla değişebilir. Güvenilir sonuç almak için mevcut çalışmalarda, ya katılımcı sayısı ya da olay sayısı sonuçlar birleştirildiğinde dahi çok azdı. Bazı çalışmalarda randomizasyon prosedürü ayrıntılı olarak açıklanmadı bu nedenle düşük kaliteli olduklarına hükmedildi.

Gelecekte yapılan çalışmaların;

- drenlerin postop komplikasyonlar, ölümler ve işlevsel sonuç ölçütlerine etkileri,

- bir ya da iki delik kullanmanın hangisinin daha iyi olduğu,

- dren hortumunun kafatası içindeki en iyi yerleşimi ve

- en iyi drenaj süresini belirlemede faydası olacaktır.

Kaynak

Peng D, Zhu Y. External drains versus no drains after burr-hole evacuation for the treatment of chronic subdural haematoma in adults. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 8. Art. No.: CD011402. DOI: 10.1002/14651858.CD011402.pub2

Orijinal özet için: Kronik Subdural Hematomda Dren

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv