Erken Meme Kanserinde Kısmi Meme Işınlaması

Cochrane derleme özeti

Konu

Memelerini korumayı seçen erken meme kanserli kadınlara, yeniden büyümesini önlemek için kanserin cerrahi olarak çıkarılması gibi radyoterapi (RT) de gerekir. RT, yüksek enerjili x ışınları ile tedavidir. Radyoterapi tedavisi, RT kliniğine haftada beş gün toplam 25 – 30 vizit anlamına gelir.

Eğer kanser aynı memede yeniden büyürse (lokal rekürrens), bu çıkarıldığı bölgede yeniden gelişme şeklindedir. Kadınlarda aynı memenin herhangi bir parçasında yeni kanser (yeni primer) de gelişebilir. İlk kanserin olduğu yerde yeniden büyümeyi önlemek için verilen RT’nin yeni primer gelişimini önleyip önlemeyeceğinden emin değiliz.

Göğüs kanseri kadınlarda en sık görülen kanserdir. Kadın göğüsün korunmasını isterse, tedavi sonrasındaki görünümünden mutlu olması önemlidir.

Önemi

Daha az yan etki olacağı için RT ile mümkün olan en küçük alanın ışınlanması istenir. Memenin sadece bir parçasının RT ile tedavi edilmesi, gerektiğinde aynı memenin bir başka parçasında RT kullanılabileceği anlamına gelir. RT vermenin yeni yolları, ilgili meme kısmına daha az tedavi yapılabilmesi anlamına gelir. Bu, kadınlar için daha kolay olup maliyeti de düşürür.

Memenin bir kısmını ışınlamanın (KMI) tüm memeye RT vermek kadar iyi olup olmadığını anlamaya çalıştık. KMI’nin kanseri tüm memeye RT verilmesi kadar kontrol etmesi gerekir. Yine KMI’nın tüm memeyi tedavi etmekle aynı yan etkileri ve göğüs görünümünü sağlaması gerekir.

7686 kadın üzerinde yürütülen 7 araştırma bulduk. Kanıtlarımız 2015 Mayısına kadar günceldir. Yerel nüks nadirdi, ancak KMI ile daha sık görüldü (düşük kalitede kanıt). Meme görünümü –doktorların skorlarıyla- KMI ile daha kötüydü (düşük kalitede kanıt). Sürvi fark göstermedi (yüksek kalitede kanıt). KMI ile memede skarlaşma daha fazla oldu (orta kalitede kanıt). Her iki tedavi ile de aynı sayıda kadın meme kanserinden öldü (orta kalitede kanıt). Her iki tedavi ile de aynı sayıda kadında vücuda meme kanseri yayılması görüldü (orta kalitede kanıt).

Her iki tedavi ile de aynı sayıda kadında zaman içinde meme çıkarma ihtiyacı doğduğu görüldü. Mastektomi memede yeniden kanser büyümesi ya da kötü yan etkiler nedeniyle gerekti (düşük kalitede kanıt).

Bunlar halen KMI’nin memenin tamamını ışınlamak kadar kanser kontrolü sağlamadığı anlamına geliyor, ancak fark küçük. Daha kötü yan etkilere neden olabiliyor. Derleme sorumuzu cevaplamada önemli olabilecek 5 büyük araştırma çalışması sürüyor. Gelecek güncellemede daha net bir cevap sağlamayı umuyoruz.

Kaynak

Hickey BE, Lehman M, Francis DP, See AM. Partial breast irradiation for early breast cancer. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 7. Art. No.: CD007077. DOI: 10.1002/14651858.CD007077.pub3

Orijinal özet için: Meme Ca. Parsiyel Radyasyon

Tam metin için: Tıbbi Özet ve Tam Metin

Son Paylaşımlar