Kasık Fıtığı Tamirinde İki Farklı Laparoskopik Teknik

Cochrane derleme özeti

Kasık fıtığı, karın duvarında yumuşak dokular ya da iç organların, özellikle barsağın dışarı çıkmasına izin verecek derecede bir zayıflıktır. Genellikle dışarıdan bir tümsek olarak görünür, bazı insanlarda ağrı ya da rahatsızlığa neden olabilir, günlük yaşam aktivitelerini ve çalışmayı kısıtlayabilir. Eğer barsak boğulur ve tıkanırsa yaşamı tehdit edebilir. Fıtıklar genellikle bir sentetik meş kullanılarak açık cerrahi ile ya da gittikçe artan oranda, daha az invazif olan laparoskopik yolla tamir edilir. Kasık fıtığı tamirinde en sık kullanılan laparoskopik teknikler transabdominal preperitoneal (TAPP) tamir veya total ekstraperitoneal (TEP) tamirdir.

TAPP’ta cerrah peiton içi boşluğa girer ve peritonda yapılan bir kesi içinden muhtemel fıtıklanma bölgelerine bir meş yerleştirir. TEP’te bundan farklı olarak periton boşluğuna girilmez, fıtığı kapatmak için meş, periton dışından yerleştirilir. Bu yaklaşım TAPP’tan daha güç olarak kabul edilir ancak komplikasyonları daha az olabilir. Laparoskopik tamir teknik olarak açık tamirden daha güçtür.

Bu derleme için tıbbi literatür araştırıldı ve iki farklı laparoskopik teknik grubuna randomize edilen ve deneyimli bir cerrah tarafından ameliyat edilen, çoğu erkek 52 erişkin hasta üzerine yürütülen bir kontrollü araştırma bulundu. Araştırmada TAPP ve TEP arasında, ameliyat süresi, hematom, hastanede kalış, günlük aktiviteye dönüş veya üç aylık izlem süresi içinde fıtığın nüks etmesi anlamında net bir fark olmadığı bildirildi.

Derleme yazarları, komplikasyonlar ve ters olaylar için, 500’den fazla katılımcı alınan, randomize olmayan prospektif çalışmalar ve katılımcı sayısı 1000’den fazla olan büyük, prospektif vak’a serilerini de incelediler.

9 Çalışmada TAPP ile fıtık yeri yakınında gelişen fıtıkların ve iç organ hasarlarının sayısında küçük bir artış görüldü ve TEP ile de başka tip bir ameliyata dönüş daha sık gerçekleşti. Bu sonuçlar geniş ölçekte tutarlıydı. Damar yaralanması, derin enfeksiyon ve meş enfeksiyonu nadirdi ve iki teknik arasında aşikar bir fark bulunmadı.

Kaynak

Wake BL, McCormack K, Fraser C, Vale L, Perez J, Grant A. Transabdominal pre-peritoneal (TAPP) vs totally extraperitoneal (TEP) laparoscopic techniques for inguinal hernia repair.. Cochrane Database of Systematic Reviews 2005, Issue 1. Art. No.: CD004703. DOI: 10.1002/14651858.CD004703.pub2

Orijinal özet için: Kasık Fıtığında Laparoskopi

Tam metin için: Tıbbi Özet ve Tam Metin

Son Paylaşımlar