Kistik Fibrozda İnhaler Steroidler


Foto: Wellcome Photo Library, Wellcome Image

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Kistik fibrozlu hastalarda inhaler kortikoseroidlerin etkisine dair kanıtları derledik.

Arka plan

Kistik fibrozlu hastalarda tekrarlayan göğüs enfeksiyonları akciğerlerde iltihaba ve hasara neden olur, bu da kistik fibrozlu hastalarda uzun vadede en sık rastlanan ölüm nedenidir. İltihabın tedavisinde sıklıkla inhaler kortiksoteroidler kullanılır ancak bazı yan etkilere neden olabilir. Bunların bir kısmı ağızda pamukçuk gibi daha selim, bir kısmı da çocuklukta büyüme hızının azalması gibi daha ciddidir. Bu derleme eskinin güncellemesidir.

Araştırma tarihi

Kanıtlar en son 15 Ağustos 2016 tarihine kadar araştırıldı.

Çalışma özellikleri

Bu güncellemeye 6 ile 55 yaşları arasındaki kistik fibrozlu 506 hastada inhaler kortikosteroidlerin kullanımı hakkında bildirim yapan 13 araştırma dâhil edildi. Üç araştırma sadece çocuklarda, dördü erişkinlerde ve dördü karışık yaş gruplarında yürütüldü, iki araştırmada gönüllülerin yaşları bildirilmedi. Katılımcılar içinde akciğer fonksiyonları ve hastalık şiddeti değişkendi ve sadece iki çalışmada genetik mutasyonları hakkında bilgi sağlandı. Tüm araştırmalar Avrupa’da yapıldı. Araştırmaların 10’unda tüm gönüllüler araştırmanın sonuna kadar aynı gruptaydı (tedavi ya da kontrol grubu), üç çalışmada araştırmanın ortasında gruplar yer değiştirdi. Çalışmaların çoğunda katılımcılar araştırma başlangıcında tedavi ya da plasebo almaya başladılar, ancak biri ilaç kesme araştırması olup tüm katılımcılar zaten steroid almaktaydı ve yarısı almaya devam ederken kalanı tedaviyi keserek plaseboya başladı. Araştırmalar üç hafta ile iki yıl arasında sürdü.

Önemli sonuçlar

Klinik araştırmalar inhaler sterodlerin kistik fibrozlu hastaların akciğerlerinde iltihabı azalttığını ispatlayamadı. Bir araştırma yüksek dozlarda kullanıldığında bu ilaçların çocuğun büyümesini yavaşlatabileceğini gösterdi. Ayrıca kistik fibroz ekibinin yakın gözetimi altında, bir müddet inhaler kortikosteroid kullanmakta olan hastaların ilacı bırakmasının güvenli olabileceği gösterildi.

Kanıt kalitesi

Çoğu zaman çalışmaların tasarım veya yürütüm şeklinin sonuçlarımıza güvenimizi etkileyip etkilemediği hakkında yargıya varamadığımız anlamına gelen bilgi eksikliği mevcuttu. Sadece iki çalışmada katılımcıların tedavi veya plasebo gruplarına katılma şansının eşit olduğundan nasıl emin olunduğuna dair ayrıntı verildi ve sadece beşinde katılımcıları çalışmaya alanlardan hastanın hangi gruba girdiğinin nasıl gizlendiği bilgisi sağlandı. Çoğu durumda çalışmalar başladıktan sonra katılımcı ya da doktorların steroid ya da plasebo aldığını bildiğini sanmıyoruz. Ancak araştırmaların beşinin dergilerde yayınlanmadığı, doğruluğunu kontrol için uzmanlara gönderildiğinden endişeliyiz ve bunun sonuçlara olan güvenimizi nasıl etkileyeceğinden emin değiliz.

Kaynak

Balfour-Lynn IM, Welch K. Inhaled corticosteroids for cystic fibrosis. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 8. Art. No.: CD001915. DOI: 10.1002/14651858.CD001915.pub5

Orijinal özet için: Kistik Fibrozda İnhaler

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv