Septik Düşük Tedavisinde Antibiyotikler

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Septik düşük, gebeliğini istemle sonlandırılması ya da düşük tehdidi sonrasında enfeksiyonla birlikte görülen herhangi bir düşüktür. Belirtilerinden biri ateştir. Bu hastalığın tedavisinde antibiyotik tedavisi çok önemlidir. Tavsiye edilen tedaviler içinde farklı tipte bakterilere etkili antibiyotikler bulunur. Ancak septik düşük tedavisinde tek başına ya da kombine olarak kullanılacak en etkili antibiyotikler üzerinde bir anlaşma bulunmuyor.

Çalışma özellikleri

Derlememize septik düşük yapan 233 kadın üzerinde yürütülmüş 3 küçük araştırma dâhil edildi. Bir çalışmada tek başına klindamisin, penisilin + koloramfenikole karşı; ikinci çalışmada penisilin + koloramfenikol, sefalotin+kanamisine; üçüncüsü ise tetrasiklin enzim temelli antibiyotik İV penisilin G ile kıyaslandı.

Sonuçlar

Tek başına klindamisinin, penisilin + koloramfenikolden daha iyi olduğuna dair kuvvetli kanıt bulamadık. Benzer şekilde mevcut kanıtlar, penisilin + koloramfenikolün sefalotin+kanamisinden daha iyi olduğunu göstermedi. Dahası, antibiyotik tedavisine başlamadan önce dilatasyon ve kürtaj (D&C) yapma, tedaviye başladıktan sonra yapmadan daha iyi değildi. Tetrasiklin enzim temelli antibiyotik kullanımı kadınlarda ateşi İV penisilin G’den daha hızlı normale getirdi.

Karar

Üç küçük araştırmadan sağlanan, bazıları halen kullanımda olmayan antibiyotiklerle ilgili kanıtlar, septik düşükte mevcut tedavi tavsiyelerinde değişimi savunmak için yetersizdir. Bunun yerine septik düşük yapan kadınlara, kanlarında bakteri bulunanlar dâhil ateşi daha hızlı düşürdükleri için, tek antibiyotik tedavisi yerine antibiyotik kombinasyonları verilebilir. Sadece bir çalışmada kadınların gördüğü zararlar raporlandı; klindamisin verilen iki kadında tedavi başarısızlığı birinde de ilaca bağlı ters etki görüldü. Buna ek olarak, fark anlamlı olmamakla beraber klindamisin grubunda iki kadında pelvik apse gelişirken penisilin + kloramfenikol grubunda bir kadında gelişti. Bu derlemenin kısıtlaması 30 yıl önce yapılmış sadece üç küçük araştırmanın dâhil edilmesidir.

Kaynak

Udoh A, Effa EE, Oduwole O, Okusanya BO, Okafo O. Antibiotics for treating septic abortion. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 7. Art. No.: CD011528. DOI: 10.1002/14651858.CD011528.pub2

Orijinal özet için: Septik Düşük Tedavisi

Tam metin için: Tıbbi Özet ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv