Vazomotor Menopoz Belirtilerine Karşı Biyoidantik Hormonlar

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Bu Cochrane derlemesinde, menopozal geçiş döneminde yaşanan vazomotor belirtilere (sıcak basması ve gece terlemesi) karşı biyoidantik hormon tedavisinin (BHT), tedavi verilmemesi veya biyoidantik olmayan hormon tedavisine (HT) kıyasla etki ve emniyeti değerlendirildi.

Arka plan

Menapozal vazomotor belirtilerin tedavisi için çeşitli hormon tedavileri mevcuttur. Biyoidantik hormonlar insan vücudunda yapılan hormonlarla kimyasal olarak idantik olup birkaç tipi denenmiştir ve reçete edilebiliyor. Birçok kadın, başka tip HT’den daha güvenli olacağını varsayımına dayanarak biyoidantik hormon tedavisini seçmiştir. Ancak BHT’nin diğer HT şekillerinden daha iyi olup olmadığı net değildir, kanıtları değerlendirdik.

Çalışma özellikleri

Derlememiz 2015 Temmuzuna kadar yürütülmüş 23 randomize kontrollü araştırma içeriyor. Çalışmalara menopozal geçiş döneminde olup sıcak basmalarından yakınan toplam 5779 kadın dâhil edildi. Çoğu çalışmaya (20/23) sadece orta ve şiddetli sıcak basmaları olan kadınlar alındı. Çalışmaların hiç birinde gece terlemeleri ayrı bir sonuç ölçütü olarak raporlanmadı.

Önemli sonuçlar

Çeşitli şekillerde ve dozlarda BHT’nin, menopozal geçiş dönemindeki kadınlarda orta ve şiddetli sıcak basmalarının sıklığını azaltmada plasebodan daha etkin olduğuna dair düşük – orta kalitede kanıt bulundu.

BHT ve konjüge at östrojeni arasında etkinlik farkına dair iyi kanıt bulunmadı ve ters etkilerle ilgili bulgular tutarsızdı. Bu kıyaslamada herhangi bir kesin karara ulaşmak için kanıt kalitesi çok düşük.

Kanıt kalitesi

Kanıt kalitesinin ana kısıtlamaları çalışmalarda kayırma hatası riski (temel olarak metotların kötü raporlanmasına bağlı), belirsizlik ve analize uygun veri eksikliğiydi.

Kaynak

Gaudard AIS, Silva de Souza S, Puga MES, Marjoribanks J, da Silva EMK, Torloni MR. Bioidentical hormones for women with vasomotor symptoms. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 8. Art. No.: CD010407. DOI: 10.1002/14651858.CD010407.pub2

Orijinal özet için: Biyoidantik Hormon Tedavisi

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv